Announcements

Thông báo xét học bổng để trao trong chương trình "Chắp cánh ước mơ - Vượt sông hồ tìm chữ" năm 2016 của Hội Khuyến học Việt Nam.

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo xét học bổng để trao trong chương trình "Chắp cánh ước mơ - Vượt sông hồ tìm chữ" năm 2016 của Hội Khuyến học Việt Nam.
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 1 September 2016, 8:15 AM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm. 

Lưu ý: Hồ sơ xin xét học bổng đề nghị nộp về khoa trước 16h chiều ngày 7/9/2016.