Announcements

Thông báo v/v điều chỉnh bố trí phòng lec môn SAD ngày 08/9/2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v điều chỉnh bố trí phòng lec môn SAD ngày 08/9/2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 1 September 2016, 11:14 AM
 

Thông báo v/v điều chỉnh bố trí phòng lec môn SAD ngày 08/9/2016: do nhà trường cần sử dụng P.708C vào ca 1, chiều thứ Năm (ngày 08/9/2016) nên toàn bộ SV C14 học lec môn SAD ngày 08/9/2016 chuyển sang học tại P.802C. Sau đó SV học theo TKB như cũ.