Announcements

Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 6 September 2016, 2:47 PM
 

Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017:
SV đăng kí học lại các môn học kì 1, năm học 2016-2017 sẽ học lại theo lịch trình sau:
1. Các môn PCP, POS, IPG: học lại cùng C15, từ ngày 12/9/2016 (SV xem TKB để biết lịch học của C15 trên Fit portal).
2. Các môn AIW, NSE: học lại cùng C13, C14, từ ngày 25/8/2016 (các lớp hiện đang học, SV học lại được phép chọn lớp phù hợp với lịch học của mình).
3. Các môn ISD, DMP, AIT, SAD: học lại theo lớp riêng, đợt 1 từ thứ 7, ngày 10/9/2016 (xem TKB đính kèm).
4. Các môn ALG, CAL, SS1, SEG, EBZ: học lại theo lớp riêng, đợt 2 từ thứ 7, ngày 15/10/2016 (xem TKB đính kèm).
5. Môn IPT: SV chưa nộp BCTT từ kì trước yêu cầu nộp Báo cáo thực tập tại VPK.