Research & Development

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2017

 
 
Picture of Tuấn Vũ Minh
Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2017
by Tuấn Vũ Minh - Monday, 26 September 2016, 10:35 PM
 

Thực hiện Kế hoạch số 1951/KH-ĐHHN ngày 21/9/2016 về Hoạt động khoa học và công nghệ các cấp tại Trường Đại học Hà Nội; căn cứ theo Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ngày 22/6/2016 của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” trong các trường đại học, học viện; đồng thời nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành tổ chức đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Hà Nội năm 2017”. (Thông báo số 2008 /TB-ĐHHN ngày 23 tháng 8 năm 2016)