Tin học cơ sở

Thông báo học bù THCS lớp THCS_11

 
 
Picture of Quân Đặng Đình
Thông báo học bù THCS lớp THCS_11
by Quân Đặng Đình - Thursday, 19 November 2015, 10:11 AM
 

Bộ môn Tin học cơ sở thông báo,

Sinh viên lớp THCS_11 học bù vào sáng thứ 7 (ngày 21/11/2015) tại phòng 401C từ 7h15 đến 11h00.

(*) Lưu ý: Những sinh viên chưa đi học buổi Kiến thức thông tin đề nghị liên hệ với bộ môn THCS để thu xếp học bù.