Announcements

Information Boards

DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo về Chương trình Thực tập và làm việc tại HCL Việt Nam Năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 19 Oct 2021, 5:28 PM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021 học kỳ 1 năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Oct 2021, 8:43 AM
Hội thảo định hướng nghề nghiệp (lần 2 - trực tuyến) năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 16 Oct 2021, 8:23 AM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 theo QĐ 66/ 2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Oct 2021, 11:17 AM
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VỀ CLOUD TECHNOLOGY HỢP TÁC GIỮA GOOGLE, TẬP ĐOÀN HCL ẤN ĐỘ VÀ KHOA CNTT Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 7 Oct 2021, 10:25 AM
Thông báo v/v xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Oct 2021, 4:47 PM
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN KHÓA 2021-2025 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 27 Sep 2021, 9:43 AM
Thông báo v/v đăng ký học phần quy đổi cho chương trình "Học cùng doanh nghiệp" Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 23 Sep 2021, 1:11 PM
Danh sách sinh viên làm khóa luận K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Sep 2021, 9:18 AM
Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 16 Sep 2021, 9:50 AM
Thông báo v/v enroll môn học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Sep 2021, 11:54 AM
EIS SAD SS1 link tạm thời Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 6 Sep 2021, 10:39 PM
Thông báo v/v enroll môn học học kỳ Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 4 Sep 2021, 10:16 AM
Thông báo v/v các lớp hủy sau đợt đăng ký bổ sung Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 4 Sep 2021, 9:49 AM
Thông báo của Nhà trường về việc thực hiện công tác giảng dạy trực tiếp và trực tuyến học kì 1, năm học 2021-2022 từ ngày 06/9/2021. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Sep 2021, 8:42 AM
Hướng dẫn sử dụng công cụ Microsoft Teams để sử dụng trong hoạt động học trực tuyến học kì 1, năm học 2021-2022. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Sep 2021, 8:29 AM
Thông báo v/v hủy lớp, điều chỉnh sĩ số và mở thêm các lớp học phần Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 30 Aug 2021, 4:23 PM
Thông báo v/v nộp học phí học lại môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2021-2022 (SV hệ niên chế) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Aug 2021, 10:02 AM
Thông báo v/v nộp học phí học lại các môn chuyên ngành học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Aug 2021, 10:00 AM
Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 27 Aug 2021, 2:52 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 Aug 2021, 4:57 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại môn Ứng dụng CNTT (tên cũ: Tin học cơ sở) học kì 1, năm học 2021-2022: Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 Aug 2021, 4:42 PM
Quyết định vv người học được nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 T8.2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 Aug 2021, 10:40 AM
Thông báo danh sách người học có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 được nhận tiền hỗ trợ của Nhà trường Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 20 Aug 2021, 4:07 PM
Thông báo v/v hỗ trợ sinh viên hộ khẩu ngoại tỉnh đang thực hiện giãn cách tại Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 17 Aug 2021, 1:57 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K19 - Ngành CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:18 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K19 - Ngành ĐPT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:18 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K20 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:17 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:16 PM
Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K19 ngành CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 10 Aug 2021, 10:50 AM
Thông báo kèm danh sách niêm yết danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 9 Aug 2021, 2:25 PM
Thông báo đăng ký học phần, kỳ 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 9 Aug 2021, 2:23 PM
Thông báo v/v xác nhận danh danh sách thông tin sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 6 Aug 2021, 6:01 PM
Thông báo hỗ trợ đột xuất cho sinh viên thuộc diện chế độ chính sách, sinh viên, học viên các hệ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Aug 2021, 9:20 AM
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc 2 chương trình năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Jul 2021, 9:03 AM
Thông báo điểm môn ESY Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jul 2021, 9:21 AM
Thông báo điểm môn PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jul 2021, 9:21 AM
Thông báo lịch thi, danh sách thi môn ESY Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 22 Jul 2021, 7:36 PM
Thông báo về việc rà soát thông tin sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp, hệ chính quy, khóa 2017-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Jul 2021, 9:45 AM
Thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp và việc in bản cứng Khóa luận Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 16 Jul 2021, 4:11 PM
Thông báo điểm phúc tra học phần Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Jul 2021, 11:21 AM
Thông báo điểm môn COB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:19 PM
Thông báo điểm môn MRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:18 PM
Thông báo điểm môn MAM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:12 PM
Thông báo điểm môn PRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:11 PM
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021 về chất lượng đào tạo khóa học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 9:10 AM
Thông báo điểm môn PST Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 13 Jul 2021, 9:27 AM
Thông báo điểm môn Thực tập nghề nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 13 Jul 2021, 8:52 AM
Thông báo về việc đăng ký và tạo lập Hồ sơ xin việc đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp trên nền tảng thông tin VOYAGE của Dự án MOTIVE (sv khóa 2017-2021) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Jul 2021, 7:58 AM
Thông báo kết quả thi hết học phần ƯDCNTT học kì 2, năm học 2020-2021 và thời hạn phúc tra Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Jul 2021, 5:03 PM
Thông báo link dự thi và danh sách thi môn PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 8 Jul 2021, 3:37 PM
CV phỏng vấn vào GMO RUNSYSTEM Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 5 Jul 2021, 2:19 PM
Học cùng doanh nghiệp với GMO RUNSYSTEM Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 25 Jun 2021, 3:42 PM
Thông tin về chương trình và link đăng ký tham gia HCL First Career 2021 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 23 Jun 2021, 5:19 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn MAM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 Jun 2021, 2:49 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn REQ Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 Jun 2021, 8:36 AM
Hội thảo định hướng nghề nghiệp (lần 1 - trực tuyến) năm học 2021 - 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 21 Jun 2021, 2:33 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn SQA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 18 Jun 2021, 2:57 PM
Nội quy thi online các môn học kì 2, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 17 Jun 2021, 2:08 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jun 2021, 10:06 AM
Danh sách cảnh báo học tập sau HK 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jun 2021, 10:04 AM
Thông báo v/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Jun 2021, 5:02 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn SE2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 Jun 2021, 9:50 AM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 Jun 2021, 3:51 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn DBA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 14 Jun 2021, 4:13 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn MRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 14 Jun 2021, 4:09 PM
Thông báo lịch thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Jun 2021, 8:51 AM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho sinh viên khóa 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jun 2021, 4:57 PM
Thông báo v/v thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 9 Jun 2021, 3:42 PM
Thông báo v/v chuyển ca thi môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jun 2021, 12:03 PM
Quyết định 1056/ QĐ-ĐHN về việc miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jun 2021, 11:01 AM
Thông báo v/v khảo sát học phần HK 2 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 7 Jun 2021, 3:11 PM
THÔNG BÁO về việc đăng ký thực tập của sinh viên chính quy Khoa CNTT năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 4 Jun 2021, 12:31 PM
Thông báo v/v hoàn thành học phí học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Jun 2021, 11:06 AM
Thông báo kế hoạch phỏng vấn Chương trình HCL First Career Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 31 May 2021, 11:02 AM
DS thi tuyển thực tập tại IFISOLUTION Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 26 May 2021, 11:16 AM
Thông báo về việc tổ chức thực hiện Khóa luận, Thực tập và Chương trình Học cùng doanh nghiệp năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 21 May 2021, 1:04 PM
Thông báo v/v gia hạn nộp khóa luận tốt nghiệp K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 May 2021, 9:19 AM
Thông báo v/v tổ chức Cuộc thi "Sinh viên Hanu tìm hiểu về ngày hội bầu cử toàn dân" Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 May 2021, 8:20 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VssID CHO SINH VIÊN TOÀN TRƯỜNG- BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 11 May 2021, 9:30 AM
Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 May 2021, 11:03 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 May 2021, 10:57 AM
Thông báo về việc làm bài Test trực tuyến Cocubes của sinh viên K18 và sinh viên các khóa trước chưa đăng ký thực tập Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 4 May 2021, 4:42 PM
Thông báo điều chỉnh công tác giảng dạy từ ngày 04/05/2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 May 2021, 8:06 PM
Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội năm 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Apr 2021, 9:48 AM
Thông báo về thời gian học buổi An toàn và bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Ứng dụng CNTT, học kì 2, năm học 2020-2021 (CẬP NHẬT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 14 Apr 2021, 8:41 AM
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội năm 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Apr 2021, 1:54 PM
Thông báo về việc tổ chức sát hạch Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiều CNTT (IP) tháng 4/2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 8 Apr 2021, 12:24 PM
Cập nhật điểm PR1 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 2 Apr 2021, 2:34 PM
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Mar 2021, 10:13 AM
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Mar 2021, 9:55 AM
[K18] [K19] Phổ biến lịch thi IP và các khóa đào tạo Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 25 Mar 2021, 4:54 PM
Thông báo v.v đăng ký tham gia thử nghiệm đánh giá năng lực tiếng Anh Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Mar 2021, 10:08 AM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 17 & 18.04.2021 (cập nhật) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Mar 2021, 10:04 AM
TB thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 17 & 18.04.2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 22 Mar 2021, 8:47 AM
Thông báo v/v đăng kí học online môn Ứng dụng CNTT tuần từ 08-20/3/2021 đối với SV đến từ vùng dịch Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Mar 2021, 3:42 PM
Thông báo v/v đăng kí các môn học trực tuyến trong thời gian từ 08/3-20/3/2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Mar 2021, 10:10 AM
Thông báo v/v khảo sát học phần HK 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Mar 2021, 9:20 AM
[Bộ môn THCS] Thông báo kết quả phúc tra môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Feb 2021, 2:43 PM
Thông báo thu học phí học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Feb 2021, 11:28 AM
Thông báo cập nhật đề tài khóa luận tốt nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Feb 2021, 9:34 AM
Thông báo v/v đăng ký bổ sung học phần Thực tập tốt nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 4 Feb 2021, 3:48 PM
Danh sách sinh viên làm khóa luận K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 4 Feb 2021, 3:30 PM
Thông báo v/v phúc tra các môn thi Fall 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 4 Feb 2021, 9:50 AM
Thông báo điểm môn SRM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 3 Feb 2021, 8:57 AM
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 Feb 2021, 4:10 PM
Thông báo điểm môn WPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 Feb 2021, 9:21 AM
Thông báo điểm môn SAD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Feb 2021, 3:59 PM
Thông báo điểm môn EIS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Feb 2021, 2:34 PM
Thông báo điểm môn SS1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Feb 2021, 2:31 PM
Thông báo điểm môn AIN Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Feb 2021, 1:51 PM
Thông báo điểm môn PR1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Feb 2021, 1:51 PM
Thông báo v/v cung cấp email (SV học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Feb 2021, 10:43 AM
Thông báo điểm môn CGR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 29 Jan 2021, 3:25 PM
Thông báo điểm môn MUL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 29 Jan 2021, 3:24 PM
Thông báo v/v đăng kí học phần thực tập tốt nghiệp kì 2, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Jan 2021, 2:01 PM
Cập nhật điểm sau phúc tra môn DMA, DBS và PCO(MME) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 29 Jan 2021, 1:58 PM
Thông báo điểm môn ATI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Jan 2021, 4:44 PM
Thông báo điểm môn SE1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Jan 2021, 9:35 AM
Thông báo điểm môn EBU Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jan 2021, 4:36 PM
Thông báo điểm môn DSY Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jan 2021, 4:36 PM
Thông báo điểm môn CAL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jan 2021, 4:35 PM
Thông báo v/v nhận lịch Tết 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 27 Jan 2021, 8:10 AM
Thông báo cập nhật phòng học môn Ứng dụng CNTT HỌC KÌ 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Jan 2021, 3:33 PM
Thông báo v/v gia hạn enroll các môn kì 2, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Jan 2021, 9:11 AM
Thông báo điểm môn DBS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jan 2021, 3:27 PM
Thông báo điểm môn PCO(MME) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jan 2021, 11:13 AM
Thông báo điểm môn PMK Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jan 2021, 10:22 AM
Thông báo điểm môn DMA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jan 2021, 10:22 AM
Thông báo điểm môn POP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:12 PM
Thông báo điểm môn PCO(61FIT2PCO) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:11 PM
Thông báo điểm môn SPM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:10 PM
Thông báo điểm môn JSD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:09 PM
Thông báo điểm môn NPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:08 PM
Thông báo điểm môn NAD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:06 PM
Thông báo điểm môn MLA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Jan 2021, 4:05 PM
Quyết định số 118/QĐ-ĐHHN, về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ Chính quy khoá 2016-2020 và sinh viên các khóa trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 22 Jan 2021, 2:41 PM
Thông báo v/v hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán năm 2021 cho sinh viên hệ đào tạo chính quy diện chế độ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Jan 2021, 2:02 PM
Thông báo về việc trả lại tiền BHYT cho sinh viên Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Jan 2021, 1:58 PM
Thông báo v/v gia hạn nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Jan 2021, 1:53 PM
Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2021 đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019, 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Jan 2021, 4:27 PM
Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 học kỳ 2 năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Jan 2021, 3:54 PM
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Jan 2021, 1:21 PM
Thông báo danh sách chia ca thi môn PR1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jan 2021, 3:30 PM
Thông báo v/v thi môn ATI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jan 2021, 1:35 PM
Thông báo thi cuối kỳ lớp SS106 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jan 2021, 5:02 PM
Thông báo danh sách thi AIN Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jan 2021, 3:13 PM
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 1-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Jan 2021, 7:56 AM
Thông báo v/v tham dự Hội thảo định hướng nghề nghiệp ngành CNTT và Truyền thông đa phương tiện đối với SV K18 và K19 (thứ Năm, ngày 14/01/2021) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Jan 2021, 3:24 PM
Thông báo v/v enroll môn học HK Spring 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jan 2021, 1:58 PM
Thông báo v/v đăng kí và nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Jan 2021, 11:44 AM
Thông báo v/v chuyển lịch thi môn PR1 và lịch thi môn AIN Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jan 2021, 7:15 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn CAL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jan 2021, 7:03 PM
Thông báo v/v hủy và nới sĩ số các lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Jan 2021, 9:39 PM
Thông báo lịch thi kết thúc môn Ứng dụng CNTT, HK1 năm học 2020 - 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 6 Jan 2021, 10:34 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DMA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jan 2021, 3:16 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jan 2021, 3:12 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DBS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jan 2021, 8:08 PM
INTERNSHIP FALL 2020 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 4 Jan 2021, 12:09 PM
Thông báo cập nhật danh sách chia phòng thi môn PCO Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jan 2021, 9:04 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn WPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 2 Jan 2021, 10:44 PM
Thông báo v/v Khai mã số BHXH của sinh viên khóa 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Dec 2020, 8:12 AM
Thông báo v/v thi môn EBU Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 Dec 2020, 9:40 AM
Thông báo danh sách thi môn PCO(MME) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 Dec 2020, 7:48 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 29 Dec 2020, 6:55 PM
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Dec 2020, 3:33 PM
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Dec 2020, 3:31 PM
Thông báo về việc thi cuối kỳ lớp SS108 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Dec 2020, 5:07 PM
Thông báo danh sách sinh viên K17 đi phỏng vấn thực tập theo chương trình HCL First Careers của Công ty HCL Technologies Việt Nam Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Dec 2020, 8:58 AM
Thông báo danh sách thi môn PMK Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Dec 2020, 12:30 AM
Thông báo danh sách thi môn EIS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Dec 2020, 12:26 AM
Thông báo danh sách thi môn SS1 nhóm 01, 02 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Dec 2020, 12:25 AM
Thông báo v/v đăng kí môn Thực tập tốt nghiệp Sring 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Dec 2020, 9:59 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SPM K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 22 Dec 2020, 2:06 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn DSY K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 22 Dec 2020, 1:54 PM
Đăng ký thực tập cho K18 và các khóa trước đó chưa đăng ký Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 17 Dec 2020, 10:40 AM
Đăng ký thực tập cho K18 và các khóa trước đó chưa đăng ký Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 17 Dec 2020, 10:38 AM
Kế hoạch ĐKHP kỳ II năm học 2020 - 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Dec 2020, 3:44 PM
Thông báo v/v thi lại các môn học kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Dec 2020, 3:43 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Dec 2020, 3:42 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2020-2021 của K17 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Dec 2020, 3:42 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 2020-2021 cho K19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Dec 2020, 3:41 PM
Thông báo v/v nộp học phí các môn học kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Dec 2020, 10:43 AM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 cho SV hệ CQ khóa 2016-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 11 Dec 2020, 10:27 AM
Thông báo Kế hoạch V/v tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên năm học 2020- 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Dec 2020, 3:15 PM
Thông báo học bù SAD K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Dec 2020, 2:17 PM
Thông báo v/v đăng kí thực tập đối với SV K17 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 27 Nov 2020, 2:13 PM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 cho sinh viên khóa 2017, 2018, 2019, 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sun, 8 Nov 2020, 4:33 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 22.11.2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 2 Nov 2020, 2:44 PM
HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 28 Oct 2020, 2:25 PM
Thông báo danh sách SV khóa 2017, 2018, 2019 thuộc diện cảnh báo học tập Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 28 Oct 2020, 2:14 PM
Thông báo tổ chức xét chọn, tuyên dương HSSV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 28 Oct 2020, 9:41 AM
Thông báo v/v chuyển phòng học lớp PR1 A06 tối thứ 3 và CGR 04 tối thứ 6 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Oct 2020, 3:58 PM
Thông báo về việc điều chuyển phòng máy đối với môn Ứng dụng CNTT kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Oct 2020, 2:40 PM
Thông báo về lịch học các lớp Ứng dụng CNTT kì 1, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 24 Oct 2020, 10:21 AM
Thông báo thời gian học lớp Ứng dụng CNTT 47, học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 24 Oct 2020, 8:37 AM
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi tình hình mưa lũ tháng 10.2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 23 Oct 2020, 3:51 PM
Thời khóa biểu các lớp Ứng dụng CNTT kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Oct 2020, 9:37 AM
Thông báo danh sách sinh viên khóa 17,18,19 phải học lại tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cùng SV khóa 20 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Oct 2020, 9:08 AM
THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN HỆ NIÊN CHẾ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 2 Oct 2020, 3:10 PM
Thông báo về các lớp học lại riêng kì 1, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Oct 2020, 8:42 AM
Thông báo v/v đổi phòng học Tut ngày 01,02/10/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 Sep 2020, 2:54 PM
[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở kì 1, năm học 2020 - 2021 (lớp dành cho SV K2016 trở về trước) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Sep 2020, 9:29 AM
Thông báo v/v học lại 2 lớp DBS, SEG học kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Sep 2020, 2:02 PM
Thông báo thu Học phí học kỳ 1 (hệ Chính quy, song ngành) và BHYT năm học 2020-2021 các khóa 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Sep 2020, 1:59 PM
Thông báo chuyển phòng học Tut tuần từ 14-19/09 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 14 Sep 2020, 3:16 PM
Thông báo gia hạn thời hạn enroll các môn học kì 1, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Sep 2020, 11:14 AM
Thông báo v/v chuyển phòng học môn SS1 nhóm 07 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 13 Sep 2020, 5:22 PM
Thông báo v/v enroll các môn học lại học kì 1, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Sep 2020, 3:11 PM
Thông báo enroll môn học Fall 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Sep 2020, 2:53 PM
Thời khóa biểu HK1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Sep 2020, 8:13 PM
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 27 Aug 2020, 10:11 AM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 19 Aug 2020, 11:42 AM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K17 học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Aug 2020, 1:46 PM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K19 học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Aug 2020, 1:31 PM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K18 học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Aug 2020, 1:31 PM
Thông báo v/v phúc tra môn PST, PMA, DSA, PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 4 Aug 2020, 9:42 AM
Thông báo điểm môn ISD K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 2:16 PM
Thông báo điểm môn SS2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 10:04 AM
Thông báo điểm môn PR2 K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 9:25 AM
Thông báo điểm môn SQA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 8:56 AM
Thông báo điểm môn BDM K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 8:33 AM
Thông báo điểm môn CNE K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 8:33 AM
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Jul 2020, 9:50 AM
Thông báo điểm môn HCI K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 Jul 2020, 8:49 AM
Thông báo kết quả chấm phúc tra môn THCS kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 22 Jul 2020, 10:28 AM
Thông báo điểm môn NSE K17 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 22 Jul 2020, 10:21 AM
Thông báo điểm môn SE2 K17 (updated) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Jul 2020, 10:59 AM
Thông báo điểm môn PMA K18+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 4:07 PM
Thông báo điểm môn ESY K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 3:55 PM
Thông báo điểm môn DSA K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 3:54 PM
Thông báo điểm môn PST K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 3:54 PM
Thông báo điểm môn IWS K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 2:06 PM
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 7/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Jul 2020, 2:15 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7/2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 16 Jul 2020, 11:01 AM
Điểm lần 2 môn SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Jul 2020, 11:01 AM
Danh sách chia phòng thi môn ESY K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jul 2020, 9:18 PM
Danh sách chia ca thi môn CNE K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jul 2020, 3:33 PM
Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jul 2020, 1:40 PM
Thông báo cập nhật lịch thi PR2 Spring 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 13 Jul 2020, 7:39 PM
Danh sách chia phòng môn PR2 K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Jul 2020, 10:57 AM
Danh sách chia phòng môn SQA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 12 Jul 2020, 6:06 PM
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Jul 2020, 3:57 PM
Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 9 Jul 2020, 11:21 AM
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jul 2020, 4:55 PM
Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jul 2020, 4:36 PM
Thông báo v/v chuyển đổi điểm Hanu Test Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jul 2020, 4:41 PM
[K17] Phổ biến và đăng ký thực tập Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 7 Jul 2020, 4:28 PM
Thông báo về việc đổi điểm Hanu test Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 Jul 2020, 4:10 PM
Thông báo v/v thi lại môn HCI và IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jul 2020, 11:18 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PST K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jul 2020, 11:21 AM
Thông báo điểm lần 1 môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jul 2020, 10:36 AM
Thông báo điểm lần 1 môn HCI lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jul 2020, 3:27 PM
Danh sách chia phòng môn DSA K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jul 2020, 3:16 PM
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest chuẩn đầu ra ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jul 2020, 9:41 AM
Danh sách chia phòng môn SE2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Jul 2020, 9:39 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 12:11 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 11 tháng 7 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Jun 2020, 10:59 AM
Thông báo v/v thi lại môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 10:07 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 10:05 AM
Thông báo điểm thực tập và khóa luận K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jun 2020, 3:31 PM
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Jun 2020, 9:40 AM
Thông báo v/v thi môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 24 Jun 2020, 10:17 AM
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 22 Jun 2020, 8:52 AM
Thông báo v.v đăng ký định hướng cho K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jun 2020, 8:47 AM
Thông báo v/v thi môn DSA, PPL, JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jun 2020, 2:53 PM
Thông báo v/v tham dự buổi giới thiệu định hướng chuyên ngành và đăng kí định hướng chuyên ngành cho SV K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Jun 2020, 1:02 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Jun 2020, 8:28 AM
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Jun 2020, 8:04 AM
Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Jun 2020, 8:03 AM
Thông báo v/v đổi phòng học một số môn 8-16/06 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 7 Jun 2020, 8:21 PM
Thông báo Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 Jun 2020, 3:53 PM
Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Quyết định 66 của Thủ tướng chính phủ đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Jun 2020, 2:20 PM
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Jun 2020, 2:17 PM
Thông báo cập nhật lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 May 2020, 9:39 AM
Thông báo v/v gia hạn nộp báo cáo thực tập K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 May 2020, 2:34 PM
Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 May 2020, 10:23 AM
Thông báo v/v giảng dạy buổi Kiến thức thông tin cho SV THCS kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 May 2020, 2:32 PM
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 May 2020, 9:16 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2019-2020 của sinh viên K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 May 2020, 1:45 PM
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp hồ sơ cấp tiếp miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 May 2020, 9:23 AM
KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 May 2020, 10:31 AM
Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội của Tập đoàn Ecopark Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 May 2020, 1:34 PM
Thông báo v/v học offline các học phần của k17, 18 từ thứ 4, ngày 13/5/2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 May 2020, 9:46 PM
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 May 2020, 4:26 PM
Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 8:05 AM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 7:22 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Apr 2020, 7:59 AM
Thông báo v/v gia hạn thời gian cho sinh viên nộp xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Apr 2020, 9:08 PM
TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 11 Apr 2020, 9:04 AM
Thông báo về thực tập Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 25 Mar 2020, 4:50 PM
Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Mar 2020, 9:09 AM
Thông báo điểm môn SRM K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Mar 2020, 8:19 AM
Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sun, 22 Mar 2020, 7:48 PM
Thông báo v/v dạy trực tuyến môn THCS học kỳ 2, 2019-2020 (lớp 92) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:04 AM
Bảng điểm xét học bổng K16 học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:01 AM
Thông báo điểm môn WPR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:57 AM
Thông báo điểm môn SS1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:56 AM
Thông báo điểm môn SAD K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:43 AM
Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:12 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIW K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:02 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:01 AM
Thông báo v/v cấp tài khoản học online cho SV lớp THCS 92, học kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Mar 2020, 4:52 PM
Thông báo vv giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ Á Dính năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Mar 2020, 9:14 AM
Thông báo link các nhóm học trực tuyến môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 5:37 PM
Về việc triển khai học trực tuyến cho các lớp Tin học Cơ sở đợt 2, Năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 1:00 PM
Thông báo v/v giảng dạy trực tuyến các môn học lại học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 12:58 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K17, K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Mar 2020, 3:35 PM
Thông báo điểm AIN K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 9:03 AM
Thông báo điểm POP K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:27 AM
Thông báo điểm PCO K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:26 AM
Thông báo điểm SE1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:08 AM
Thông báo điểm EBU K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:53 AM
Thông báo điểm CGR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:50 AM
Thông báo điểm DMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:46 AM
Thông báo điểm CAL K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:42 AM
Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Mar 2020, 7:24 AM
Thông báo gia hạn thời hạn nộp đơn phúc tra kết quả thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 2 Mar 2020, 1:27 PM
Thông báo v/v enrol môn học Spring 2020 và lịch học từ ngày 02/03/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 1 Mar 2020, 4:44 PM
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Feb 2020, 9:57 AM
[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jan 2020, 2:58 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jan 2020, 2:41 PM
Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jan 2020, 2:25 PM
Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Jan 2020, 3:04 PM
[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Jan 2020, 8:07 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn WPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Jan 2020, 7:18 AM
Danh sách chia ca thi môn DMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jan 2020, 1:08 PM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jan 2020, 4:49 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 5 Jan 2020, 4:06 PM
Lịch thi hết môn THCS học kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jan 2020, 5:02 PM
Thông báo update lịch thi kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jan 2020, 8:54 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Jan 2020, 7:07 PM
Thông báo nhận lịch Tết 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Dec 2019, 7:27 AM
Thông báo danh sách chia ca môn MUL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 30 Dec 2019, 7:09 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 29 Dec 2019, 9:36 AM
SAD K17 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 26 Dec 2019, 8:50 AM
Thông báo v/v thi cuối kỳ lớp SS101 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 26 Dec 2019, 8:06 AM
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Dec 2019, 10:12 AM
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Dec 2019, 10:07 AM
Thông báo tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt T12/2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Dec 2019, 9:52 AM
Thông báo v/v làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 Dec 2019, 10:08 AM
K16 - LỊCH TRÌNH PHỎNG VẤN THỰC TẬP (Updated at 19:00, 16.12.2019) Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 19 Dec 2019, 7:59 AM
Thông báo lịch thi hết môn ISD kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Dec 2019, 12:56 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS kì 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Dec 2019, 12:25 PM
Thông báo điểm lần 2 lớp JAV, PPL học lại Fall 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 13 Dec 2019, 1:22 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi hết môn SEG lớp học lại, học kì 1, 2019-2020) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Dec 2019, 1:12 PM
Thông báo điểm AI lần 1 lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 12 Dec 2019, 12:51 PM
Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng di động dành cho sinh viên là Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Dec 2019, 12:40 PM
Quyết định kèm danh sách sinh viên hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 được nhận Hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Dec 2019, 12:30 PM
Thông báo điểm lần 1 lớp SAD Redo (đã cập nhật) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Dec 2019, 12:18 PM
Thông báo thi hết môn SEG (lớp học lại HK 1, 2019-2020) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 10 Dec 2019, 8:09 AM
Thông báo v/v hoàn thành giấy tờ xin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 6 Dec 2019, 7:27 AM
Thông báo v/v cập nhật Hanutest và chứng chỉ NLNN Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Dec 2019, 10:32 AM
Phỏng vấn SEPTENI (Updated at 20:30, 3.12.2019) Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 3 Dec 2019, 7:19 PM
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020 (K2017, 2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 2 Dec 2019, 3:22 PM
K16 - ĐĂNG KÝ THỰC TẬP Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 22 Nov 2019, 1:24 AM
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí môn THCS kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Nov 2019, 3:08 PM
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020 (K2017, 2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Nov 2019, 3:07 PM
Thông báo v/v học buổi An toàn bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 6 Nov 2019, 7:38 AM
Thông báo danh sách cảnh báo và buộc thôi học SV các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Nov 2019, 3:06 PM
Danh sách SV K16 được cử đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ngày 04/11/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Oct 2019, 12:35 PM
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017 và 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Oct 2019, 2:10 PM
Thông báo v/v xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 và các khóa trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Oct 2019, 1:43 PM
Danh sach sv nợ HP kỳ 1, năm học 2019-20120 (K17, K18) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Oct 2019, 6:58 AM
Cập nhật lại lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Oct 2019, 12:50 PM
Thông báo v/v lập danh sách Ban cán sự lớp khóa 2016, 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 12:56 PM
Hanu Test chuyển giai đoạn (dành cho các bạn khóa 2017 - các khoa chuyên ngành) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 8:02 AM
Thông báo thi đánh giá NLNN theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 (chuẩn đầu ra) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 7:54 AM
Danh sách SV K2016 nợ HP kì 1 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 7:51 AM
Thông báo tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp khóa 2016,2017,2018 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 17 Oct 2019, 2:48 PM
Thông báo lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Oct 2019, 2:31 PM
Thông báo về việc khen thưởng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thuộc TP Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Oct 2019, 8:52 AM
Thông báo v/v ký cam kết thực hiện An toàn giao thông năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Oct 2019, 9:09 AM
Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019- 2020 (cấp tiếp) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 4 Oct 2019, 9:50 AM
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo học bổng Acecook Việt Nam 2019- 2020 cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 28 Sep 2019, 8:19 AM
Phỏng vấn thực tập sớm K16 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 27 Sep 2019, 8:09 AM
THÔNG BÁO TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018 - 2019 CHO SINH VIÊN K15, K16, K17, K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Sep 2019, 9:20 AM
Thông báo v/v cập nhật tài khoản FIT Portal và enroll môn học của K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 8 Sep 2019, 7:44 PM
[BM THCS] TKB THCS kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 7 Sep 2019, 5:09 PM
Thông báo v/v mời sinh viên đi phỏng vấn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Sep 2019, 2:23 PM
Danh sách chia lớp SEG học lại kì 1, 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 3 Sep 2019, 10:14 AM
Thông báo TKB học lại học kì 1, năm học 2019-2020 (lớp riêng) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Sep 2019, 9:04 AM
Thông báo v/v học lại học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Aug 2019, 2:54 PM
Cập nhật phúc tra môn SAD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 23 Aug 2019, 8:19 AM
Khảo sát việc làm sinh viên đã tốt nghiệp năm 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:45 PM
Thông báo điểm lần 2 môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:31 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:22 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:18 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:17 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 20 Aug 2019, 1:02 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 19 Aug 2019, 2:04 PM
Thông báo v/v cập nhật thời khóa biểu cho khóa 17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 18 Aug 2019, 1:50 PM
Thông báo v/v enroll môn học các lớp học đi cho khóa K16, K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 18 Aug 2019, 1:45 PM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn chuyên ngành kỳ Fall 2019 cho khóa 2016 trở về trước Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 18 Aug 2019, 1:40 PM
Thông báo v/v tư vấn học tập cho SV Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Aug 2019, 1:09 PM
Thông báo điểm lần 2 môn SAD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 16 Aug 2019, 7:29 AM
Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Aug 2019, 6:36 AM
Thông báo V/v bổ sung thông tin cá nhân của sinh viên làm thẻ BHYT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Aug 2019, 6:34 AM
Cập nhật v/v đăng ký tín chỉ môn học khóa 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Aug 2019, 8:35 AM
Cập nhật thời khóa biểu các lớp học của K17 (v1.1) Picture of Nguyễn Hữu Cầm Nguyễn Hữu Cầm 0 Nguyễn Hữu Cầm
Sun, 11 Aug 2019, 11:51 AM
Thông báo v/v mở lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Aug 2019, 2:26 PM
Cập nhật thời khóa biểu các lớp học của K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 23 Jul 2019, 2:47 PM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K17 học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jul 2019, 7:52 PM
Thông báo điểm môn PR2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 16 Jul 2019, 7:34 AM
Cập nhật điểm lần 2 sau phúc tra môn PJM K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 16 Jul 2019, 7:34 AM
Thông báo điểm SS2 K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 5 Jul 2019, 7:48 PM
Thông báo điểm lần 1 JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 5 Jul 2019, 7:46 PM
Thông báo điểm môn DSA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 3 Jul 2019, 8:51 AM
Thông báo v/v đăng ký ngành hẹp cho K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Jul 2019, 9:01 AM
Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp dành cho SV Khóa 2015 - 2019 và các SV Khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 (bổ sung) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Jun 2019, 2:45 PM
Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV Khóa 2015 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Jun 2019, 8:58 AM
Thông báo v/v tổ chức lễ TN cho SV Khóa 2015 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Jun 2019, 8:51 AM
Thông báo v/v đăng kí tham gia Hội trại Sáng tạo - Công nghệ toàn quốc lần thứ II-2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 22 Jun 2019, 5:27 AM
Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn JAV K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Jun 2019, 1:27 PM
Thông báo điểm môn PST K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Jun 2019, 9:13 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PJM K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 2:01 PM
Thông báo điểm môn PMA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 2:00 PM
Thông báo điểm môn ESY K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 1:58 PM
Thông báo điểm môn IIS K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 1:58 PM
Thông báo danh sách thi lại môn HCI K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 1:51 PM
Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 9:34 AM
Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Jun 2019, 8:57 AM
Thông báo danh sách thi lại môn DSA và DMP Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 16 Jun 2019, 4:41 PM
Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn PJM K16+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 16 Jun 2019, 2:28 PM
Thông báo danh sách thi lại môn WEB K16+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Jun 2019, 7:31 AM
Thông báo danh sách thi môn JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 10:00 AM
Thông báo điểm lần 1 môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 9:44 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 9:29 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 8:05 AM
Thông báo danh sách thi môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jun 2019, 2:17 PM
Thông báo điểm lần 1 môn WEB K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jun 2019, 2:09 PM
Thông báo danh sách chia ca thi môn CNE K17 + Redo NAT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jun 2019, 2:08 PM
Thông báo danh sách thi môn PR2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 11 Jun 2019, 3:12 PM
Thông báo danh sách thi lại môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 10 Jun 2019, 8:08 PM
Thông báo v/v khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 10 Jun 2019, 7:25 AM
Thông báo v/v khảo sát chất lượng giảng dạy môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 10 Jun 2019, 7:22 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn PST K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 9 Jun 2019, 7:15 PM
Thông báo danh sách chia ca thi PJM K16+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 7 Jun 2019, 10:56 AM
Thông báo thi SS2 lớp 4C16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 7 Jun 2019, 10:34 AM
Tổng kết điểm khóa 13, 14, 15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jun 2019, 4:02 PM
Thông báo điểm khóa luận K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jun 2019, 3:38 PM
Thông báo v/v nộp khóa luận cho Thư viện Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Jun 2019, 3:15 PM
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jun 2019, 9:03 AM
Thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt tháng 7 năm 2019) (dành cho SV K17 trở về trước) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jun 2019, 2:45 PM
Thông báo v/v xét TN đợt tháng 6/2019 đối với SV K14 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jun 2019, 2:07 PM
Thông báo danh sách chia ca thi môn DSA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jun 2019, 9:27 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn JAV K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jun 2019, 6:57 AM
Thông báo danh sách chia ca môn PMA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Jun 2019, 3:34 PM
Thông báo v/v kiểm tra tính chính xác các thông tin của SV TN hệ CQ khóa 2015-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 3 Jun 2019, 3:01 PM
[K16] LỊCH TEST KỸ NĂNG 4.6 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 3 Jun 2019, 10:41 AM
Thông báo điểm môn thực tập nghề nghiệp K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Jun 2019, 6:49 AM
Thông báo điểm môn IST Redo Spring 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 9:36 AM
Thông báo điểm môn STA Redo Spring 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 9:35 AM
Thông báo điểm lần 2 IPG Redo Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 9:35 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG Redo Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 8:32 AM
Thông báo danh sách thi lại môn SAD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 8:31 AM
Thông báo điểm lần 2 PPL Redo Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 10:11 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:44 AM
Thông báo điểm lần 2 EBZ K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:43 AM
Thông báo điểm lần 2 HCI Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:41 AM
Thông báo điểm lần 2 ISD K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:37 AM
Thông báo điểm lần 2 CAL & ALG lớp học lại Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:35 AM
Thông báo v/v thi môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 7:49 AM
Thông báo v/v học bù Lec môn HCI K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 May 2019, 4:41 PM
Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 May 2019, 8:45 AM
Thông báo cập nhật điểm môn SAD K16 và lịch thi lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 22 May 2019, 1:11 PM
Thông báo tổ chức thi vét môn GDCT cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 6/ 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 May 2019, 10:21 AM
[Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT] thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 đối với SV các khóa 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 May 2019, 7:23 AM
Thông báo danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện được nhận Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 9 May 2019, 7:54 AM
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 May 2019, 3:09 PM
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K15 Picture of Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Mon, 6 May 2019, 12:49 PM
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập năm học 2018 - 2019 của sinh viên K15 Picture of Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Mon, 6 May 2019, 10:46 AM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 May 2019, 9:33 AM
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 (các lớp 61, 72, 85) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Apr 2019, 2:59 PM
Thông báo thi tiếng Anh HANU TEST kỳ thi ngày 12/5/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Apr 2019, 9:27 AM
Thông báo v/v danh sách SV còn nợ học phí K17 chuyên ngành Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Apr 2019, 3:22 PM
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Apr 2019, 1:23 PM
Hoi thao 12.4 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 11 Apr 2019, 4:23 PM
Thông báo về việc nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 10 Apr 2019, 7:30 AM
Thông báo danh sách sinh viên K15 và K16 đóng học phí muộn Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Apr 2019, 2:46 PM
Danh sách SV K17, K18 nợ Học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 Apr 2019, 3:38 PM
Thông báo v/v xét chọn SV tham gia khóa học hè tại trường Đại học Meiji (Nhật Bản) năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Mar 2019, 3:53 PM
Thông báo thi lại môn SAD (lớp học đi kì 1, 2018-2019) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Mar 2019, 10:21 AM
Thông báo v/v chuyển buổi học kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 Mar 2019, 2:43 PM
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 6 Mar 2019, 3:32 PM
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 9:23 AM
THÔNG TIN NGÀY HỘI TUYỂN SINH NĂM 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 8:39 AM
Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Truyền thông đa phương tiện giảng dạy bằng tiếng Anh khóa 2019 - 2023 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 8:33 AM
Thông báo enroll bổ sung các môn học kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 8:17 AM
Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2015 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 28 Feb 2019, 1:22 PM
Thông báo giải thưởng Hội thảo khoa học sinh viên Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 26 Feb 2019, 3:31 PM
Thông báo v/v enroll các lớp học lại các môn học kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Feb 2019, 8:37 AM
Thông báo TKB các lớp học lại Spring 2019 (lớp riêng trên 20 SV) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 22 Feb 2019, 2:31 PM
Thông báo điểm sau phúc tra môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Feb 2019, 8:29 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Feb 2019, 1:38 PM
Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Feb 2019, 8:20 AM
Thông báo lịch thi lại các môn học lại kì 1, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Feb 2019, 7:27 AM
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 (các lớp tín chỉ K17, K18) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 Feb 2019, 7:43 AM
TB lịch trả bằng tốt nghiệp khóa 2014 (đợt xét 12/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 Feb 2019, 7:44 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Feb 2019, 7:18 AM
Thông báo điểm thi cuối kỳ môn CAL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 24 Jan 2019, 7:57 AM
Thư mời trải nghiệm phần mềm ứng dụng MLCSV đợt II (Đối với sinh viên K15) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 21 Jan 2019, 2:54 PM
Thông báo điểm lần 2 môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 Jan 2019, 2:52 PM
Thông báo Về việc cung cấp mã số BHXH Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 Jan 2019, 2:40 PM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:16 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:16 PM
Thông báo điểm lần 1 môn IPG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:15 PM
Thời khóa biểu chính thức các lớp Tin học cơ sở đợt 2, 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Jan 2019, 8:19 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 Jan 2019, 9:46 PM
Thông báo v/v xác nhận về tình trạng học phí và xác nhận thời gian chuyển khóa của SV K15, K16 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 15 Jan 2019, 10:19 AM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Jan 2019, 2:14 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Jan 2019, 8:01 AM
Danh sách chia ca thi môn PR1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 10 Jan 2019, 10:11 PM
Danh sách chia ca thi lại môn SEG của K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 10 Jan 2019, 2:11 PM
Thông báo v/v hoàn thành nghĩa vụ học phí Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jan 2019, 3:05 PM
Thông báo thi HANU TEST ngày 27.01.2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jan 2019, 2:14 PM
Danh sách thi môn DMA K17 + Redo(DMP) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 5:34 PM
Danh sách thi lại môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 5:32 PM
Thông báo về việc tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Jan 2019, 9:47 AM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 8:40 AM
THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Jan 2019, 8:36 AM
Danh sách công nhận tốt nghiệp; Danh sách cấp bằng tốt nghiệp khóa 2014-2018 (Đợt xét tháng 12 năm 2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Jan 2019, 8:34 AM
Danh sách thi lại môn NSE K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Jan 2019, 4:40 PM
Danh sách chia ca thi môn POP K17 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Jan 2019, 4:24 PM
Thông báo v/v Khảo sát chất lượng giảng dạy HK1 năm học 2018-2019 đối với SV K15, K16 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 4 Jan 2019, 8:16 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 10:47 PM
Thông báo điểm lần 1 môn NSE K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 10:06 PM
Danh sách thi môn CAL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 9:57 PM
Thông báo v/v khai thông tin để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Jan 2019, 9:22 AM
Thông báo v/v dồn lớp thực hành môn FIT5ESY - Hệ thống nhúng Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Jan 2019, 3:25 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PCO K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Jan 2019, 1:46 PM
Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Jan 2019, 9:28 AM
Thông báo điểm thi EBZ lần 1 Fall 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Jan 2019, 7:30 AM
Thông báo mở các lớp đợt 2, năm học 2018 - 2019 cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 26 Dec 2018, 3:28 PM
SAD K16 - Lich thi Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 25 Dec 2018, 6:20 PM
Thông báo nghỉ tết Âm lịch 2019 cho sinh viên hệ chính quy Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Dec 2018, 1:30 PM
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 3:03 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 đối với SV các khóa 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 8:18 AM
Thông báo tổng hợp điểm 3 khóa (phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 7:48 AM
Danh sách chia ca thi môn NSE K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 21 Dec 2018, 9:22 AM
Thông báo danh sách thi SS1 2C16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:18 AM
Thông báo danh sách thi lại môn AIW K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:17 AM
Thông báo danh sách thi SS1 5C16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:16 AM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 (updated 19/12/2018) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 5:54 PM
Thông báo điểm lần 2 môn SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 4:48 PM
Thông báo điểm lần 2 môn EBZ lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 4:47 PM
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn SEG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Dec 2018, 1:38 PM
Thông báo v/v đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Dec 2018, 8:12 AM
Thông báo v/v mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Dec 2018, 2:50 PM
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Dec 2018, 8:40 AM
Thông báo tham gia Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Dec 2018, 10:36 AM
Thông báo v/v chuyển đổi điểm B2 sang Hanu Test Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Dec 2018, 7:09 AM
Update lich thi ISD Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 11 Dec 2018, 5:47 PM
Thông báo tuyển SV K15 làm khóa luận tốt nghiệp về Công nghệ phần mềm Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Dec 2018, 8:23 AM
Thông báo mở lớp THCS kì 2, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Dec 2018, 10:34 AM
[UPDATED 06.12] Thông tin thực tập K15 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 6 Dec 2018, 9:50 AM
Thông báo danh sách thi ALG Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:47 AM
Thông báo danh sách thi lại SAD Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:46 AM
Thông báo lịch thi của K15 và K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:45 AM
Thông báo danh sách thi lại EBZ Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:42 AM
Thông báo về điểm thành phần lớp CAL&ALG Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Dec 2018, 1:41 PM
Thông báo danh sách thi CAL Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Dec 2018, 12:29 PM
Thông báo v/v thi lại môn EBZ và SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Dec 2018, 9:07 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn ALG và CAL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Dec 2018, 9:06 PM
Quyết định kèm danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2018-2019 đ/v sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 3 Dec 2018, 7:42 AM
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Nov 2018, 1:52 PM
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn PPL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Nov 2018, 1:52 PM
Thông báo điểm lần 1 môn EBZ lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Nov 2018, 8:42 AM
Thông báo điểm lần 1 môn SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Nov 2018, 8:41 AM
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Nov 2018, 3:07 PM
Thông báo v/v thu học phí đối với các sinh viên còn nợ học phí học kì 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Nov 2018, 2:41 PM
Thông báo v/v cập nhật điểm môn Tin học cơ sở phục vụ xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 2:35 PM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 2:01 PM
[Đăng ký tín chỉ K17] Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 8:30 AM
Thông báo v/v làm khoá luận tốt nghiệp khoá K15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Nov 2018, 10:13 AM
K15 - Chu y ve Thuc tap va Khoa luan Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 15 Nov 2018, 9:47 AM
Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo chính quy khóa 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Nov 2018, 10:29 AM
Thông báo Danh sách đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2017-2018 - sau rà soát Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Nov 2018, 10:12 AM
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 7 Nov 2018, 9:01 AM
Thông báo thi hết môn SAD (lớp học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Nov 2018, 1:35 PM
Thông báo v/v đăng ký thi năng lực ngoại ngữ kì thi ngày 10/11/2018 (BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SV K15) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Nov 2018, 1:17 PM
Thông báo danh sách chia nhóm và lịch học giảng viên REI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Nov 2018, 10:10 AM
ISD - THAY ĐỔI LỊCH Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 5 Nov 2018, 10:21 PM
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Nov 2018, 10:14 AM
Thông báo (KHẨN) về việc nam sinh viên nhập học năm 2018 còn nợ giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 29 Oct 2018, 9:33 AM
[BM THCS] Thông báo tạm chuyển phòng học Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Oct 2018, 1:34 PM
Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Oct 2018, 8:03 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm năm học 2017-2018 (khóa 2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Sep 2018, 8:19 AM
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Sep 2018, 1:39 PM
Thông báo về lớp học lại môn CAL và ALG Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Sep 2018, 1:32 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 18 Sep 2018, 7:11 AM
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 09/09/2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Sep 2018, 9:22 PM
Thông báo v/v chuyển phòng lớp học lại SEG (ca 1 chiều thứ 7, ngày 22/9/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 2:31 PM
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 9:15 AM
Thông báo v/v cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của SV các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 8:12 AM
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 31/08/2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Sep 2018, 9:25 AM
Thông báo enroll các môn học của K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Sep 2018, 8:47 AM
Thông báo về việc xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Sep 2018, 3:40 PM
Thông báo v/v nộp học phí qua tài khoản ngân hàng Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Sep 2018, 1:20 PM
Thông báo v/v khảo sát tình trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Sep 2018, 9:55 AM
Thông báo v/v giảng dạy môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Sep 2018, 3:20 PM
Hướng dẫn enroll các môn học dành cho SV K17 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Sep 2018, 10:41 AM
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy một số lớp đợt 1 của Bộ môn Tin học Cơ sở năm học 2018 – 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Sep 2018, 8:09 AM
Thông báo học bù lớp Tut môn ISD và SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Sep 2018, 2:11 PM
Thông báo về lớp học lại môn IPG, PPL và SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Sep 2018, 2:04 PM
Thông báo v/v enroll lớp học lại ALG và CAL Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Sep 2018, 1:55 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (2 lớp dành cho SV K16 trở về trước của các khoa) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 4 Sep 2018, 3:16 PM
[BM THCS] Thông báo mở các lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Aug 2018, 3:29 PM
Thông báo TKB và danh sách SV các lớp học lại Fall 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Aug 2018, 4:35 PM
Thông báo số 1965/TB-ĐHHN ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 23 Aug 2018, 10:31 AM
Thông báo mở các lớp THCS đợt 1 năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 23 Aug 2018, 10:13 AM
Thông báo mở lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (trừ SV ngành CNTT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 2:04 PM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 26/8/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 1:28 PM
Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 1:22 PM
Thông báo điểm môn SS2 K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Aug 2018, 9:01 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 8:38 AM
Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Aug 2018, 8:33 AM
Thông báo v/v enroll đăng ký học lại môn HCI và gia hạn đăng ký môn ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:56 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PJM K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:46 AM
Thông báo điểm lần 2 môn HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:34 AM
Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành đối với sinh k15, k16 lên chuyên ngành muộn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:04 AM
Thông v/v enroll các môn học đi Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 7:59 AM
Thông báo phòng học Lec Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 12 Aug 2018, 6:47 PM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 28 Jul 2018, 1:55 PM
Thông báo v/v đăng kí môn tín chỉ học kì 1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 27 Jul 2018, 5:28 PM
SUMMER 2018 - KHÓA PHP HÈ Picture of Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Mon, 2 Jul 2018, 12:04 AM
Thông báo v/v nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 29 Jun 2018, 8:35 AM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jun 2018, 10:42 PM
Thông báo thi lại Test môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jun 2018, 9:39 PM
DANH SÁCH VÀ NƠI PHỎNG VẤN Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 27 Jun 2018, 5:10 PM
Thông báo thi lại Web K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jun 2018, 10:41 AM
[FPT] THAY DOI THOI GIAN PHONG VAN Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 25 Jun 2018, 10:22 AM
Thông báo thi lại môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 23 Jun 2018, 10:42 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn DSA K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 8:19 PM
Thông báo điểm lần 1 môn WEB K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 3:08 PM
Thông báo lùi lịch thi lại môn HCI và WEB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 2:57 PM
Thông báo điểm lần 1 môn HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 2:49 PM
Thông báo điểm lần 2 môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 4:18 PM
Thông báo về thi lại môn IST K16 và HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 10:51 AM
Thông báo điểm lần 1 môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 10:50 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 19 Jun 2018, 4:06 PM
FPT phỏng vấn thực tập sớm Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 18 Jun 2018, 11:43 PM
Thông báo điểm lần 2 môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jun 2018, 4:06 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DBS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jun 2018, 2:36 PM
Thông báo điểm PPL lớp học lại K15 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 4:10 PM
Thông báo điểm lần 2 môn JAV K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 3:40 PM
Thông báo danh sách thi lại môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 2:43 PM
Thông báo điểm PPL K16 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 2:24 PM
Thông báo thi lại môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jun 2018, 8:06 PM
Thông báo danh sách thi lại NAT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jun 2018, 3:06 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn JAV J15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jun 2018, 1:46 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn DBS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jun 2018, 7:35 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PPL lớp học lại của K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Jun 2018, 3:17 PM
Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Jun 2018, 2:56 PM
Thông báo về thi SS2 của lớp 2C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 7:43 PM
Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở đợt 3, 4, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Jun 2018, 4:13 PM
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 3:55 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 2:28 PM
Thông báo điểm lần 1 môn DSA K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 1:53 PM
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 8:36 AM
Cập nhật điểm lần 1 sau phúc tra môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 10:38 AM
Thông báo danh sách chia ca môn PJM K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 9:56 AM
Thông báo danh sách chia ca môn DSA K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 9:48 AM
Lui lich thi HCI K15 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 7 Jun 2018, 12:36 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 8:27 PM
Thông báo điểm lần 1 môn DBS K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 4:35 PM
Thông báo lùi lịch thi final môn WEB K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 4:25 PM
Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 7:25 AM
Thông báo về môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:54 PM
Thông báo điểm lần 1 môn NAT của K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:35 PM
Thông báo điểm lần 1 môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 10:29 AM
Thông báo danh sách chia phòng môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:47 AM
Thông báo điểm báo cáo thực tập khóa K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 May 2018, 3:15 PM
Danh sách thi lại lớp học lại HCI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 May 2018, 3:08 PM
Danh sách thi lại lớp học lại ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 May 2018, 3:51 PM
Thông báo danh sách chia phòng môn NAT K16+ Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 May 2018, 10:02 AM
Thông báo danh sách thi môn JAV K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 4:15 PM
Thông báo danh sách thi STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 4:15 PM
Thông báo điểm thi lần 1 lớp THCS 75, 83, 85, đợt 4 - năm học 2017 - 2018 và lịch thi lại (lần 2) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 May 2018, 8:35 AM
Thông báo danh sách chia ca IST, PPL Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 7:56 AM
Thông báo điểm lớp học lại HCI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:36 AM
Thông báo điểm lớp học lại ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:35 AM
Thông báo lịch thi lại các lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:21 AM
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung và thi trả nợ cho các sinh viên chưa hoàn thành môn học GDQP-AN Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 May 2018, 7:19 AM
Thông báo về việc kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở của sinh viên các khoa tiếng và khoa chuyên ngành (phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 May 2018, 2:03 PM
Thông báo điểm lớp học lại IST Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 May 2018, 8:03 AM
Thông báo điểm lớp học lại PPL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 May 2018, 7:52 AM
Thông v/v xét tốt nghiệp của K13, 12 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 22 May 2018, 2:06 PM
Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 22 May 2018, 9:14 AM
Thông báo điểm lớp học lại STA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 May 2018, 9:22 AM
Thông báo về việc kiểm tra điểm để xét tốt nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 May 2018, 8:46 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 20/5/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 May 2018, 8:43 AM
Thông báo thi STA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 May 2018, 7:49 AM
Thông báo danh sách thi PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 May 2018, 1:35 PM
Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 11 May 2018, 9:43 AM
Thông báo về việc hòa trả tiền BHYT nộp thừa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 11 May 2018, 8:48 AM
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập. Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 9 May 2018, 1:44 PM
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 May 2018, 2:35 PM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 6/5/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 May 2018, 9:50 AM
Quyết định v/v công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Apr 2018, 10:40 AM
Quyết định kèm danh sách MGHP kỳ 2 2017-2018 và Quyết định truy lĩnh MGHP năm học 2016-2017 và học kỳ 1 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 24 Apr 2018, 8:17 AM
Quyết định HBKKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sv đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 24 Apr 2018, 8:15 AM
Thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên K. CNTT hệ chính quy khóa 2014 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Apr 2018, 3:13 PM
Thông báo về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Apr 2018, 1:43 PM
Thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ, khóa 2014-2018, kỳ thi ngày 14/4/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Apr 2018, 1:29 PM
Thông báo thời hạn nộp lệ phí thi NLNN - đợt thi ngày 14.4.2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 10 Apr 2018, 11:01 AM
Cập nhật lịch thi năng lực ngoại ngữ tháng 4/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 28 Mar 2018, 2:11 PM
Thông báo v/v Kiểm tra điểm thi HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Mar 2018, 8:51 AM
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kì 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 22 Mar 2018, 3:53 PM
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 7&8/4/2018 đối với K14 (BẮT BUỘC) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Mar 2018, 4:02 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng học môn THCS (từ THCS64 đến THCS73) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Mar 2018, 9:40 AM
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 14 Mar 2018, 1:45 PM
Thông báo về việc lập danh sách trích ngang của sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Mar 2018, 8:03 AM
Thông báo v/v đổi phòng học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Mar 2018, 7:30 PM
Thông bá v/v triển khai chương trình chạy thử Cổng tìm kiếm tài nguyên tập trung Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Mar 2018, 8:30 AM
Thông báo nhận thẻ BHYT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Feb 2018, 7:34 AM
Thông báo điểm lần 2 môn SEG K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:15 PM
Thông báo điểm lần 2 môn AI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:14 PM
Thông báo điểm lần 2 môn EBZ K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:13 PM
Thông báo điểm lần 2 môn ISD K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:13 PM
Thông báo điểm lần 2 môn IPG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:12 PM
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, 2 năm học 2017-2018 cuả SV các ngành tiếng và chuyên ngành K17 (THCS_01 - THCS_43) (cập nhật lại do thay đổi cách làm tròn điểm) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Feb 2018, 10:24 AM
Thông báo điểm lần 2 môn ALG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 8 Feb 2018, 7:49 AM
Thông báo điểm lần 2 môn DMP K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Feb 2018, 2:37 PM
Thông báo danh sách thi lại DMP K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 1 Feb 2018, 9:15 AM
Thông báo danh sách thi lại môn EBZ K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jan 2018, 2:33 PM
Thông báo điểm thi lại CAL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jan 2018, 2:24 PM
Danh sách thi lại môn IPG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 Jan 2018, 4:53 PM
Thông báo điểm thi lại môn POS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 Jan 2018, 4:33 PM
Thông báo điểm sau phúc tra môn IPG. Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 Jan 2018, 4:23 PM
Thông báo v/v nộp tiền thi lại và thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 29 Jan 2018, 4:02 PM
Thông báo nghỉ Lec và Tut môn STA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 28 Jan 2018, 8:37 PM
Thông báo điểm thi lần 1 môn IPG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 26 Jan 2018, 9:27 AM
Thông báo danh sách thi lại SAD K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jan 2018, 2:22 PM
Thông báo v/v hoàn thành điều kiện IELTS của K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jan 2018, 8:41 AM
Thông báo danh sách thi CAL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jan 2018, 8:40 AM
Thông báo về khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo xã hội dành cho sinh viên Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Jan 2018, 7:48 AM
Thông báo thi lại môn POS và SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jan 2018, 8:12 PM
Thông báo thời khóa biểu các lớp học lại lớp riêng Spring 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jan 2018, 2:38 PM
Thông báo điểm lần 1 môn EBZ K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jan 2018, 8:18 AM
Thông báo enroll các course học lại lớp riêng Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 21 Jan 2018, 5:33 PM
Thông báo danh sách và TKB các lớp THCS đợt 3 (đối tượng: SV K17 ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) và đợt 4 (đối tượng: SV k16 trở về trước ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 19 Jan 2018, 3:06 PM
Thông báo lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 18 Jan 2018, 3:38 PM
Thông báo danh sách thi ISD K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 Jan 2018, 1:57 PM
Thông báo điểm POS sau phúc tra K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 Jan 2018, 9:48 AM
Thông báo điểm DMP K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 Jan 2018, 9:42 AM
Thông báo v/v khai thông tin làm thẻ BHYT 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 18 Jan 2018, 9:15 AM
Thông báo danh sách thi lại ALG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jan 2018, 9:56 PM
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 17 Jan 2018, 3:42 PM
Thông báo danh sách thi AI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jan 2018, 3:37 PM
Danh sách phân công thực tập, làm đồ án và kế hoạch thực tập tại FSoft cho sinh viên khóa 14 Picture of Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Tue, 16 Jan 2018, 2:15 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Jan 2018, 11:02 AM
Thông báo điểm phúc tra ALG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 16 Jan 2018, 8:14 AM
Danh sách thi lại AI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Jan 2018, 7:24 PM
Danh sách thi lại PCP K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Jan 2018, 7:24 PM
Thông báo lịch thi lại các môn Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Jan 2018, 3:25 PM
Thông báo học bổng học tập tại Indonesia Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 15 Jan 2018, 10:18 AM
Thông báo điểm SEG K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 14 Jan 2018, 8:25 PM
Thông báo enroll các môn học đi khóa 15, 16 Spring 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 13 Jan 2018, 9:59 AM
Thông báo chương trình học bổng ngắn hạn tại Trường Cao đẳng Kitakyushu Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 11 Jan 2018, 2:59 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM GIA BHYT NĂM 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 11 Jan 2018, 2:54 PM
Thông báo danh sách thi CAL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 11 Jan 2018, 10:24 AM
Thông báo điểm lần 1 môn POS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 10 Jan 2018, 2:22 PM
Thông báo danh sách thi IPG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 9 Jan 2018, 2:06 PM
Thông tin xét duyệt thực tập và tổ chức học lại cho sinh viên khóa 2014! Picture of Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Tue, 9 Jan 2018, 12:21 AM
Thông báo thi lại môn NSE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 8 Jan 2018, 5:38 PM
Thông báo điểm lần 1 môn ALG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 8 Jan 2018, 5:33 PM
Thông báo điểm AI K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 8 Jan 2018, 5:32 PM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 5 Jan 2018, 3:47 PM
Thông báo danh sách thi POS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 4 Jan 2018, 7:38 PM
Thông báo Về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 3, năm học 2017 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 3 Jan 2018, 4:02 PM
Thông báo về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 4, năm học 2017 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 3 Jan 2018, 3:56 PM
Thông báo danh sách thi PCP K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 Jan 2018, 2:16 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 2 Jan 2018, 10:19 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 2 Jan 2018, 10:08 AM
THỰC TẬP K14 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 2 Jan 2018, 12:13 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn ALG (K16+Redo) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Dec 2017, 2:55 PM
Thông báo thi môn SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Dec 2017, 5:01 PM
Thông báo V/v tuyển sinh viên ứng tuyển chương trình học ngắn hạn tại Viện Công nghệ Quốc gia, Trường Cao đẳng Kitakyushu (Nhật Bản) năm 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 27 Dec 2017, 10:10 AM
Thông báo v/v tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 27 Dec 2017, 10:08 AM
Danh sách chia phòng thi môn DMP của K16 + Late IELTS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Dec 2017, 9:04 PM
Thông báo v/v cập nhật điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Dec 2017, 8:45 PM
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Dec 2017, 2:36 PM
Thông báo điểm thi lại môn THCS lần 2, đợt 3 năm học 2016-2017; điểm thi môn Tin học cơ sở lần 1, đợt 1, 2 năm học 2017-2018 (THCS_41, 42) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 4:50 PM
Thông báo v/v nộp học phí kì Fall 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 4:44 PM
Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 3:00 PM
Thông báo danh sách sinh viên các khóa C14, 15, 16 bị cấm thi do nợ học phí học kì 1, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Dec 2017, 3:46 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng thi SS1 lớp 1, 2C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 17 Dec 2017, 8:31 PM
Thông báo về môn thực tập nghề nghiệp K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Dec 2017, 9:10 AM
Danh sách thi CAL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Dec 2017, 9:00 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Dec 2017, 3:14 PM
Thông báo v/v khai mã số BHXH Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Dec 2017, 8:02 AM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Dec 2017, 3:18 PM
Thông báo thi NL tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Dec 2017, 3:05 PM
Thông báo thi cuối kỳ lớp học lại môn CAL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Dec 2017, 2:58 PM
Thông báo thi lại lớp học lại môn SEG và DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Dec 2017, 2:57 PM
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH DẠNG THỨC HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Dec 2017, 10:46 AM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Spring 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Dec 2017, 3:12 PM
Thông báo điểm thi SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Dec 2017, 2:19 PM
Thông báo v/v kê khai và đăng kí BHYT 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Dec 2017, 4:01 PM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 3, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Dec 2017, 2:22 PM
Thông báo điểm thi DMP lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Nov 2017, 3:35 PM
Thông báo về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy K13, 14, 15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Nov 2017, 9:29 AM
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc trình độ A2, B1, B2 bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - dạng thức Sau đại học, trình độ B1-B2-C1 (dạng thức ba bậc) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Nov 2017, 9:12 AM
Thông báo v/v thi giữa kỳ lớp Cal học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Nov 2017, 7:18 PM
Thông báo v/v tham dự Hội thảo hướng nghiệp cho SV hệ đào tạo chính quy khóa 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Nov 2017, 3:56 PM
Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Nov 2017, 9:04 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm các khóa (xét TN đợt tháng 12/2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Nov 2017, 1:24 PM
Thông báo v/v nộp đơn xin lưu ban Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Nov 2017, 9:30 AM
Thông báo v/v thi sớm các môn Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Nov 2017, 3:35 PM
Thông báo lịch thi Năng lực ngoại ngữ Chính quy ngày 11/11/2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Nov 2017, 3:32 PM
Danh sách SV các khóa bị lưu ban/buộc thôi học năm học 2017 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Nov 2017, 2:52 PM
Thông báo nghỉ tut AI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Nov 2017, 12:06 AM
Thông báo về chương trình tham quan thực tế tại doanh nghiệp Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 3:23 PM
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 2:58 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 2:48 PM
Thông báo danh sách những SV còn nợ HP + BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 11:00 AM
Thông báo danh sách sinh viên lưu ban và buộc thôi học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Nov 2017, 8:32 AM
Just now Thông báo v/v đổi lịch học Lecture môn POS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Nov 2017, 5:27 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Khoa CNTT hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11 tháng 11 năm 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Nov 2017, 3:17 PM
Thông báo về Hội thảo hướng nghiệp lựa chọn cho sinh viên khóa 2015 - 2019 và các sinh viên khác quan tâm Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Nov 2017, 8:08 AM
Khai giảng các khóa đào tạo kỹ năng Picture of Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Sat, 28 Oct 2017, 1:24 PM
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 11&12/11/2017 (Sinh viên toàn khóa K2014) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Oct 2017, 7:57 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Oct 2017, 2:06 PM
Thông báo nghỉ Lecture môn POS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Oct 2017, 9:56 PM
Thông báo đổi lịch học Lec môn ISD K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Oct 2017, 9:45 PM
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin (BẮT BUỘC) thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Oct 2017, 8:20 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên các khoá của khoa CNTT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Oct 2017, 8:00 AM
Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 Oct 2017, 10:10 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 9 Oct 2017, 10:56 PM
[SAD RELEARN] Starting time changed on Oct Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 6 Oct 2017, 3:58 PM
Thông báo v/v lấy chứng chỉ B2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 6 Oct 2017, 2:43 PM
Thông báo danh sách SV chưa đóng HP kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Sep 2017, 11:24 AM
Thông báo danh sách niêm yết sinh viên hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016 thuộc diện được nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Sep 2017, 8:32 AM
Thông báo lịch học bù SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Sep 2017, 4:05 PM
Thông báo đổi phòng học SS1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Sep 2017, 10:22 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 26 Sep 2017, 8:52 AM
Thông báo nghỉ môn NSE K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Sep 2017, 10:33 AM
Thông báo v/v thu học phí (K16) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Sep 2017, 8:06 AM
Thông báo cấp bổ sung 3 học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Sep 2017, 4:41 PM
Thông báo về học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Sep 2017, 10:11 AM
Danh sách sinh viên K16 cập nhật sau Hanu Test 06/09 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Sep 2017, 3:15 PM
Thông báo nghỉ học Lecture AIW Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Sep 2017, 10:42 AM
Thông báo nghỉ lớp học lại DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Sep 2017, 1:39 PM
Thông báo nghỉ Lecture AI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Sep 2017, 9:15 PM
Thông báo nghỉ Tut Mat207 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Sep 2017, 9:06 PM
Thông báo lịch học bù Tut SEG K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 8 Sep 2017, 1:51 PM
Cập nhật lịch học lại Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 8 Sep 2017, 1:41 PM
Thông báo nghỉ Lecture môn NSE K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Sep 2017, 8:49 AM
Thông báo enroll các môn học Fall 2017 của K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Sep 2017, 8:43 AM
Thông báo nghỉ Lecture môn ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Sep 2017, 10:48 PM
Thông báo danh sách sinh viên K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 Aug 2017, 2:41 PM
Thông báo v/v nhận thẻ ngân hàng mới Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Aug 2017, 2:00 PM
Thông báo về việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 4:30 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 1:56 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 10:39 AM
Thông báo đổi phòng học Tut môn NSE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Aug 2017, 8:40 AM
Thông báo thời khoá biểu các lớp học lại lớp riêng Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 Aug 2017, 3:04 PM
Thông báo đổi giờ học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 24 Aug 2017, 2:45 PM
Thông báo điều chỉnh giờ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên từ ngày 24/8/2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Aug 2017, 2:36 PM
Thông báo lịch nghỉ Lễ 2/9/2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Aug 2017, 2:33 PM
Thông báo các lớp học lại Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 18 Aug 2017, 1:27 PM
Thông báo cập nhật danh sách số TK mới để SV đóng học phí Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Aug 2017, 7:39 AM
Thông báo enroll các course học đi K14, K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 13 Aug 2017, 4:15 PM
Thông báo bảng điểm xét học bổng Spring 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 11 Aug 2017, 4:03 PM
Thông báo danh sách được duyệt tham gia chương trình học tập và nghiên cứu ngắn hạn tại trường Kitakyushu (Nhật Bản) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Aug 2017, 10:56 AM
Thông báo chương trình học tập - nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Aug 2017, 8:49 PM
Thông báo điểm ISD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Aug 2017, 7:45 PM
Thông báo đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 30 Jul 2017, 9:37 PM
Thông báo điểm thi lại STA K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jul 2017, 9:58 AM
Thông báo điểm thi lại IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jul 2017, 9:49 AM
Thông báo điểm thi lại HCI K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:01 PM
Thông báo điểm thi lại WEB K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:01 PM
Thông báo điểm thi lại PPL K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:00 PM
Thông báo điểm thi lại NAT K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:00 PM
Thông báo danh sách thi lại môn IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jul 2017, 8:35 AM
Thông báo về môn IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jul 2017, 8:41 PM
Thông báo điểm thi lại JAV của C14, 7,8C13 và lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jul 2017, 4:26 PM
Thông báo v/v Phòng Đào tạo thay đổi lịch phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp Đại học khóa 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jul 2017, 8:35 AM
Thông báo danh sách thi lại PPL K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 4 Jul 2017, 10:32 PM
Thông báo điểm SS2 2,3,4C14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Jun 2017, 12:12 AM
Thông báo điểm IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jun 2017, 12:07 PM
Thông báo điểm môn HCI K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jun 2017, 9:13 AM
Thông báo điểm NAT C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Jun 2017, 12:45 PM
Thông báo cập nhật điểm sau phúc tra môn WEB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Jun 2017, 12:41 PM
Thông báo điểm môn WEB C14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Jun 2017, 12:03 PM
Thông báo điểm môn PPL C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Jun 2017, 12:02 PM
Danh sách thi lại STA C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Jun 2017, 9:07 AM
Danh sách thi lại JAV C14 + 7,8C13 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 25 Jun 2017, 8:49 PM
Thông báo đổi lịch thi môn PPL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Jun 2017, 6:59 PM
Thông báo điểm DBS K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Jun 2017, 2:49 PM
Thông báo điểm JAV K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Jun 2017, 2:48 PM
Danh sách chia phòng môn WEB K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 9 Jun 2017, 10:37 AM
Thông báo đổi lịch thi môn Java Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 5 Jun 2017, 3:45 PM
Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 31 May 2017, 4:40 PM
Thông báo thi lại môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 May 2017, 8:26 AM
Thông báo điểm IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 May 2017, 10:37 PM
Thông báo điểm môn WEB lớp học lại + 7,8C13 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 May 2017, 7:58 PM
Thông báo điểm JAVA lớp 7,8C13 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 May 2017, 7:56 PM
Thông báo phòng thi môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 26 May 2017, 11:02 AM
Thông báo rời lịch thi sớm môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 May 2017, 11:19 AM
Thông báo điểm thi môn STA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 May 2017, 8:32 AM
Thông báo điểm thi môn DBS lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 23 May 2017, 2:32 PM
Thư mời tham gia cuộc thi khởi nghiệp ASEAN Young SocialPreneurs Program (AYSPP) 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 May 2017, 7:22 AM
Thông báo điểm PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 May 2017, 2:49 PM
Thông báo v/v kiểm tra thể lực (bổ sung) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 17 May 2017, 1:46 PM
Thông báo về buổi giới thiệu về luật đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 12 May 2017, 2:03 PM
Thông báo thi môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 11 May 2017, 2:48 PM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 11 May 2017, 2:32 PM
Thông báo học bổng KOVA lần thứ 15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 May 2017, 9:36 AM
Thông báo đổi phòng học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 5 May 2017, 4:21 PM
Thông báo về việc miễn thi Năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 May 2017, 9:14 AM
Thông báo danh sách SV các khóa còn nợ học phí Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 3 May 2017, 4:13 PM
Thông báo về nội quy phòng thi Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 May 2017, 1:46 PM
Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá thể lực khóa 2013 trước khi TN Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Apr 2017, 9:26 AM
Thông báo v/v nộp tiền thi Năng lực ngoại ngữ đối với SV K13 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Apr 2017, 9:01 AM
Thông báo v/v nhận chứng chỉ quốc phòng của K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 26 Apr 2017, 8:40 AM
Thông báo v/v đăng ký thi sớm các môn kỳ Spring 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 25 Apr 2017, 11:00 AM
Thông báo v/v nộp hồ sơ thi năng lực ngoại ngữ (bắt buộc) đối với SV K13 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Apr 2017, 8:01 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp C13 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 18 Apr 2017, 8:17 AM
Thông báo v/v hoàn thành khảo sát cho buổi hướng nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Apr 2017, 11:35 PM
Thông báo v/v tham dự buổi hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành hệ chính quy 2013-2017 do P.CTSV tổ chức Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Apr 2017, 11:03 AM
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Apr 2017, 10:46 AM
Thông báo lịch học bù Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Apr 2017, 9:44 AM
THÔNG BÁO THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH - HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 4 Apr 2017, 8:05 AM
Thông báo nghỉ học ngày thứ 7 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 31 Mar 2017, 3:58 PM
Thông báo của nhà trường v/v nâng cao ý thức cảnh giác cho sinh viên tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính để lừa đảo, trục lợi Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 31 Mar 2017, 3:29 PM
Thông báo v/v yêu cầu SV năm thứ 4 cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE và thực hiện hoạt động khảo sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 28 Mar 2017, 2:04 PM
Thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 28 Mar 2017, 1:53 PM
Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Mar 2017, 3:15 PM
Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 Mar 2017, 2:01 PM
Thông báo v/v enrol môn học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Mar 2017, 9:28 AM
Thông báo lịch học môn Java lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Mar 2017, 4:07 PM
Thông báo lịch học các lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 11 Mar 2017, 10:49 AM
Thông báo về việc tập huấn dự án Voyage Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Mar 2017, 9:56 AM
Thông báo về việc bồi dưỡng kỹ năng mềm Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Mar 2017, 9:55 AM
Thông báo điểm thi lại môn SAD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Mar 2017, 2:32 PM
Thông báo thi lại môn MAT201 lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Mar 2017, 2:46 PM
Điểm thi lại môn IPG K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Mar 2017, 2:34 PM
Thông báo thay đổi phòng học môn SS2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Mar 2017, 9:27 AM
Danh sách sinh viên học viên học lại Spring 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 27 Feb 2017, 9:51 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại (đợt nộp bổ sung) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 27 Feb 2017, 9:10 AM
Thông báo nghỉ học môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 Feb 2017, 3:07 PM
Thông báo điểm phúc tra môn SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 Feb 2017, 10:32 AM
Thông báo các môn học lại Spring 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 22 Feb 2017, 3:27 PM
Thông báo đổi phòng học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Feb 2017, 2:11 PM
Thông báo điểm thi lại môn SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Feb 2017, 9:22 AM
Thông báo v/v tham dự Chương trình "Tôi đột phá 2017" Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Feb 2017, 3:20 PM
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Feb 2017, 3:15 PM
Thông báo điểm môn Cal lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Feb 2017, 3:11 PM
Cập nhật điểm môn ISD Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 17 Feb 2017, 2:10 PM
Mẫu đăng ký thực tập tốt nghiệp (02 mẫu) và mẫu đăng ký làm luận văn tốt nghiệp. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Feb 2017, 3:06 PM
Thông báo điểm môn ISD Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 15 Feb 2017, 8:47 AM
Thông báo điểm sau phúc tra môn MAT221 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Feb 2017, 4:07 PM
Entrepreneurs Talk Series Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Feb 2017, 11:02 AM
Thông báo điểm thi lại EBZ Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 11 Feb 2017, 8:18 PM
Thông báo nộp tiền học lại các môn kì 2, năm học 2016-2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Feb 2017, 4:11 PM
Thông báo điểm thi lại Algebra và DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Feb 2017, 4:07 PM
Thông báo điểm SS1 của K14 và lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Feb 2017, 10:05 AM
Thông báo đổi phòng học Tutorial môn PJM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 4:10 PM
Thông báo nhận BHYT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 3:08 PM
Thông báo thu học phí kì 2, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Feb 2017, 2:26 PM
Thông báo đăng ký học lại môn thực tập nghề nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 9:59 AM
Thông báo điểm môn SAD Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 8:54 AM
Thông báo v/v trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Feb 2017, 8:48 AM
Thông báo enroll vào course học đi Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 8:21 AM
Thông báo cho các sinh viên lên chuyên ngành muộn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Feb 2017, 2:06 PM
Thông báo lịch thi lại DMP và IPG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Feb 2017, 3:42 PM
Thông báo điểm thi lại POS, AI, NSE Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Feb 2017, 3:04 PM
Thông báo điểm thi lại Calculus Fall 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Feb 2017, 2:23 PM
Thông báo điểm MAT221 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Jan 2017, 2:47 PM
Thông báo lịch thi lại môn MAT201 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Jan 2017, 8:53 PM
Thông báo nghỉ lecture môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Jan 2017, 5:42 PM
Thông báo lịch thi lại MAT207 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Jan 2017, 10:59 AM
Điểm thi hết môn IPG Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 18 Jan 2017, 4:12 PM
Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 18 Jan 2017, 10:10 AM
Điểm thi hết môn DMP Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 18 Jan 2017, 9:27 AM
Thông báo thi lại SEG và POS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Jan 2017, 4:30 PM
Điểm thi hết môn SEG Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 16 Jan 2017, 10:23 PM
Thông báo điểm MAT207 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 16 Jan 2017, 2:25 PM
Thông báo nộp tiền thi lại môn POS và SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 16 Jan 2017, 9:25 AM
Điểm thi hết môn POS Fall 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 Jan 2017, 8:52 AM
Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 2,năm học 2016-2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Jan 2017, 4:37 PM
Điểm thi hết môn MAT201 Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Jan 2017, 12:16 PM
Thông báo nộp tiền thi lại môn AI và NSE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 10 Jan 2017, 9:19 AM
Điểm thi hết môn MAT207 Fall 2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 9 Jan 2017, 2:00 PM
Thông báo điểm thi hết môn NSE Fall 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 6 Jan 2017, 8:08 AM
Điểm thi hết môn AIT Fall 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 5 Jan 2017, 4:26 PM
Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 4 Jan 2017, 8:14 AM
Thông báo v/v đăng kí thi B2 Năng lực ngôn ngữ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Dec 2016, 4:02 PM
Kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Dec 2016, 3:55 PM
Danh sách SV bị cấm thi Fall 2016 (note nợ học phí) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Dec 2016, 9:19 AM
Danh sách xếp lớp sinh viên lên chuyên ngành muộn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Dec 2016, 10:02 AM
Thông báo v/v tham dự hội thảo Kosen Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Dec 2016, 5:03 PM
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 16 Dec 2016, 9:03 AM
Thông báo v/v nhận lịch năm 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Dec 2016, 8:20 AM
Thông báo kế hoạch thi Năng lực ngoại ngữ đợt 1 đối với SV khóa 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Dec 2016, 11:28 AM
Thông báo v/v sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 9 Dec 2016, 9:53 AM
Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 12-2016 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 9 Dec 2016, 9:47 AM
Thông báo v/v điểm rèn luyện của sinh viên K13, 14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Dec 2016, 11:50 AM
Thông báo điểm thi môn Algebra (lớp học lại) và lịch nộp tiền thi lại Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Dec 2016, 10:38 AM
Thông báo về việc tổ chức chương trình "Mind Education" Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Dec 2016, 5:51 PM
Thông báo v/v gặp mặt, tặng quà cho những sinh viên đã từng tham gia bộ đội, công an đang học tập tại trường Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Dec 2016, 7:52 AM
Thông báo v/v đổi phòng học (tạm thời) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Dec 2016, 7:57 AM
Thông báo v/v đăng kí BHYT năm 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Nov 2016, 4:06 PM
Thông báo v/v thi lại môn ISD (lớp học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Nov 2016, 1:52 PM
To SS1 Relearn Students Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Nov 2016, 12:15 PM
To: Algebra relearn students Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 Nov 2016, 3:34 PM
To: AI relearn students Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Nov 2016, 1:21 PM
Danh sách cựu SV các khóa ủng hộ chuỗi sự kiện Chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa CNTT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Nov 2016, 8:25 AM
v/v enroll môn Calculus (lớp học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 22 Nov 2016, 8:47 AM
Lịch thi hết môn ISD (lớp học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 21 Nov 2016, 1:51 PM
Enrol SS1 Relearn course Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Nov 2016, 8:13 AM
Điểm giữa kì và lịch thi hết môn ISD (lớp học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Nov 2016, 10:14 AM
To foreign students Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 Nov 2016, 10:04 AM
Danh sách SV đạt giải thưởng cuộc thi "Sản phẩm IT" và sáng tạo Logo Khoa CNTT nhân dịp Kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 15 Nov 2016, 2:38 PM
Thông báo v/v cho SV nghỉ học nhân Kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Nov 2016, 9:31 AM
Thông báo v/v cử SV tham dự lễ meeting nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Nov 2016, 9:17 AM
To: AI relearn students Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Nov 2016, 8:45 AM
Enrol SEG Relearn Course Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Tue, 8 Nov 2016, 9:26 AM
Thông báo thi năng lực tiếng Anh Hanu Test Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Nov 2016, 8:21 AM
Danh sách cảnh báo học tập đối với sinh viên nghỉ học quá hạn Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 2:39 PM
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT CHO SINH VIÊN IT HANU GIỚI THIỆU CƠ HỘI VIỆC LÀM TỐT TẠI NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM SAU KHI TỐT NGHIỆP Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:39 AM
Thông báo v/v mở khóa đào tạo vị trí Kiểm thử phần mềm cho thị trường Nhật bản Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:31 AM
Thông báo v/v thay đổi phòng học Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:27 AM
Thông báo v/v tham dự workshop hướng nghiệp vào 9h sáng thứ 7, ngày 05/11/2016 tại Hội trường lớn Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:12 AM
Thông báo v/v hoãn buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 29/10/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Oct 2016, 8:57 AM
Thông báo v/v áp dụng thời gian giảng dạy và học tập mới Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Oct 2016, 9:29 AM
Thông báo v/v chuyển phòng học môn NSE C14 (thứ 7, 05/11/2016) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Oct 2016, 3:01 PM
Thông báo lịch thuyết trình sản phẩm tham dự cuộc thi IT nhân sự kiện thành lập Khoa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Oct 2016, 4:22 PM
Thông báo nghỉ học lại các môn EBZ, SS1, SEG, ALG (thứ 7, 22/10/2016) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Oct 2016, 4:03 PM
Khai giảng khóa học Quản trị mạng, bảo mật và Tester ISTQB Picture of Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Fri, 14 Oct 2016, 10:16 AM
Thông báo v/v đối chiếu danh sách SV còn nợ học phí tính đến tháng 10/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Oct 2016, 1:32 PM
Thông báo v/v tổ chức buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15 (01, 15, 29/10, 12/11/2016) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Oct 2016, 8:37 AM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2016-2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 11 Oct 2016, 12:19 PM
Thông báo phòng học học lại môn ISD Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Oct 2016, 4:27 PM
Thông báo chuyển phòng học môn AIW (cô Tranglt) ngày 10/10/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Oct 2016, 4:10 PM
FIT Closed Cup - FIT Basketball Tournament Picture of Quân Đặng Đình Quân Đặng Đình 0 Quân Đặng Đình
Wed, 5 Oct 2016, 10:19 PM
Thông báo danh sách SV nhận Học bổng học kì 2, 2015-2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Oct 2016, 3:21 PM
Enrolment key môn thực tập khóa k13 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Oct 2016, 9:37 AM
HITA TUYỂN SINH 2016 Picture of Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Sat, 1 Oct 2016, 2:15 PM
Thông báo v/v tham dự buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Sep 2016, 10:45 AM
SAD for 13 student today is off Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Sat, 24 Sep 2016, 8:46 AM
Danh sách sinh viên K15 (update 23.9.2016) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 23 Sep 2016, 4:42 PM
Thời khóa biểu học lại môn ISD Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 22 Sep 2016, 2:29 PM
Thông báo về Quy chế đào tạo ĐH hệ CQ của trường ĐH Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Sep 2016, 1:51 PM
Thông báo v/v nộp học phí và BHYT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Sep 2016, 1:50 PM
Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017 (20/9/2016) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 20 Sep 2016, 3:39 PM
Thông báo danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập khóa 2013, 2014, 2015 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 20 Sep 2016, 11:09 AM
Thông báo về việc lập danh sách lớp khóa 2015 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Sep 2016, 8:35 AM
Thông báo v/v nhận Chứng chỉ giáo dục quốc phòng Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Sep 2016, 2:35 PM
Hướng dẫn enroll các môn học C15 cập nhật ngày 13-9-2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 13 Sep 2016, 1:59 PM
Thông báo v/v tổ chức Orientation dành cho sinh viên C15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 8 Sep 2016, 3:52 PM
Thông báo v/v cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 8 Sep 2016, 9:28 AM
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Sep 2016, 2:47 PM
Thông báo v/v điều chỉnh bố trí phòng lec môn SAD ngày 08/9/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Sep 2016, 11:14 AM
Thông báo xét học bổng để trao trong chương trình "Chắp cánh ước mơ - Vượt sông hồ tìm chữ" năm 2016 của Hội Khuyến học Việt Nam. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Sep 2016, 8:15 AM
Thông báo v/v học bù 2 buổi tut môn SEG (lớp thầy Duclm) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Sep 2016, 8:05 AM
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Aug 2016, 4:19 PM
Thông báo v/v bổ sung thông tin cá nhân người tham gia BHYT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Aug 2016, 11:19 AM
Thông báo thi HANU TEST ngày 06/9/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Aug 2016, 3:54 PM
Thông báo v/v nộp học phí hệ CQ khóa 2013, 2014, 2015 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Aug 2016, 3:35 PM
Bảng công nhận tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ (ban hành kèm theo Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Aug 2016, 1:50 PM
Thông báo tới toàn thể SV các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Aug 2016, 8:43 AM
Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Aug 2016, 3:39 PM
Thông báo về kế hoạch học các Bộ môn chung (Chính trị, GDTC) năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Aug 2016, 2:19 PM
Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 1,năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Aug 2016, 9:21 AM
Thông báo v/v enroll các môn học kì 1, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 8 Aug 2016, 2:12 PM
V/v Tổng hợp điểm xét học bổng K13 và K14 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Jul 2016, 5:16 PM
Tuyển sv lập trình C# vào nhóm Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 20 Jul 2016, 9:57 AM
Thông báo điểm thi lại NAT Spring 2016 (sau phúc tra) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Jul 2016, 12:08 PM
Thông báo điểm thi lại IST Spring 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Jul 2016, 4:14 PM
Thông báo điểm thi lại DBS Spring 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Jul 2016, 4:11 PM
Thông báo điểm thi lại PPL Spring 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 7 Jul 2016, 9:54 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CUỘC THI TRẮC NGHIỆM IT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 7 Jul 2016, 9:10 AM
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 29 Jun 2016, 9:48 AM
Thông báo điểm thi lại STA Spring 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 28 Jun 2016, 3:23 PM
Thông báo điểm phúc tra PPL (lần 1) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 27 Jun 2016, 10:11 AM
Thông báo lịch thi học kì 2, năm học 2015-2016 (cập nhật 25/6) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Jun 2016, 3:42 PM
Thông báo về việc sinh viên tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án Voyage của châu Âu Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 Jun 2016, 2:28 PM
Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 Jun 2016, 2:22 PM
Thông báo v/v nộp tiền thi lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Jun 2016, 4:10 PM
Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp cho Thư viện Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 Jun 2016, 3:57 PM
Thông báo thi HANU TEST ngày 25/6/2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Jun 2016, 10:59 AM
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2016 Picture of Quân Đặng Đình Quân Đặng Đình 0 Quân Đặng Đình
Fri, 3 Jun 2016, 3:21 PM
Bộ môn GDTC thông báo điểm Thể dục K12 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jun 2016, 8:27 AM
Thông báo danh sách SV K12 nợ học phí Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 2 Jun 2016, 4:17 PM
Thông báo v/v xuất trình biên lai thu học phí kì 2, 2015-2016 đối với SV K14 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jun 2016, 11:33 AM
Bộ môn GDTC thông báo điểm các môn giáo dục thể chất của sinh viên Khoá 2012 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 31 May 2016, 9:05 AM
Thông báo v/v thi lại môn PJM Spring 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 May 2016, 4:32 PM
Thông báo v/v nộp tiền thi lại môn PJM Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 27 May 2016, 3:14 PM
Thông báo v/v thi lại môn IST (lớp relearn) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 24 May 2016, 10:22 AM
Thông báo học bổng KOVA lần thứ 14 dành cho SV K13, K14 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 23 May 2016, 8:25 AM
Thông báo khẩn Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 May 2016, 2:17 PM
Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 May 2016, 1:44 PM
Thông báo về việc Kiểm tra tài chính để chuẩn bị xét tốt nghiệp Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 May 2016, 10:47 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm trên cổng thông tin đào tạo Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 May 2016, 4:11 PM
Thông báo v/v hoàn thành môn học GDQP- AN Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 May 2016, 2:14 PM
Thông báo v/v thay đổi lịch học bù (ngày 14/5/2016) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 May 2016, 9:53 AM
Thông báo danh sách SV đăng kí Hội thi IT chào mừng kỉ niệm 10 năm ngày thành lập khoa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 May 2016, 2:45 PM
Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 May 2016, 9:42 AM
Thông báo về việc bổ sung thông tin và bổ sung số tài khoản thẻ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 May 2016, 9:08 AM
Thông báo v/v kiểm kê sổ Đoàn K12 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 May 2016, 10:30 AM
Thông báo thi HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 5 May 2016, 4:02 PM
Thông báo v/v Trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Apr 2016, 8:50 AM
Lịch thi hết môn của các lớp học lại Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 25 Apr 2016, 10:42 AM
Thông báo v/v giảng dạy môn DSA Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 25 Apr 2016, 10:40 AM
Thông báo về kiểm tra thể lực sinh viên khóa 2012-2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Apr 2016, 2:12 PM
Thông báo v/v học bù 2 đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2016