Announcements

Information Boards

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo danh sách cảnh báo học tập học kỳ 1 năm học 2020 -2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 25 Oct 2021, 1:53 PM
Thông báo v/v thống kê số lượng sinh viên đã tiêm phòng vác-xin Covid 19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Oct 2021, 4:10 PM
Thông báo vv thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Oct 2021, 4:00 PM
Thông báo v/v khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Oct 2021, 3:52 PM
Thông báo về Chương trình Thực tập và làm việc tại HCL Việt Nam Năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 19 Oct 2021, 5:28 PM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021 học kỳ 1 năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Oct 2021, 8:43 AM
Hội thảo định hướng nghề nghiệp (lần 2 - trực tuyến) năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 16 Oct 2021, 8:23 AM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 theo QĐ 66/ 2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2018, 2019, 2020, 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Oct 2021, 11:17 AM
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VỀ CLOUD TECHNOLOGY HỢP TÁC GIỮA GOOGLE, TẬP ĐOÀN HCL ẤN ĐỘ VÀ KHOA CNTT Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 7 Oct 2021, 10:25 AM
Thông báo v/v xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Oct 2021, 4:47 PM
THÔNG BÁO LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN KHÓA 2021-2025 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 27 Sep 2021, 9:43 AM
Thông báo v/v đăng ký học phần quy đổi cho chương trình "Học cùng doanh nghiệp" Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 23 Sep 2021, 1:11 PM
Danh sách sinh viên làm khóa luận K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Sep 2021, 9:18 AM
Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 16 Sep 2021, 9:50 AM
Thông báo v/v enroll môn học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Sep 2021, 11:54 AM
EIS SAD SS1 link tạm thời Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 6 Sep 2021, 10:39 PM
Thông báo v/v enroll môn học học kỳ Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 4 Sep 2021, 10:16 AM
Thông báo v/v các lớp hủy sau đợt đăng ký bổ sung Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 4 Sep 2021, 9:49 AM
Thông báo của Nhà trường về việc thực hiện công tác giảng dạy trực tiếp và trực tuyến học kì 1, năm học 2021-2022 từ ngày 06/9/2021. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Sep 2021, 8:42 AM
Hướng dẫn sử dụng công cụ Microsoft Teams để sử dụng trong hoạt động học trực tuyến học kì 1, năm học 2021-2022. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Sep 2021, 8:29 AM
Thông báo v/v hủy lớp, điều chỉnh sĩ số và mở thêm các lớp học phần Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 30 Aug 2021, 4:23 PM
Thông báo v/v nộp học phí học lại môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2021-2022 (SV hệ niên chế) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Aug 2021, 10:02 AM
Thông báo v/v nộp học phí học lại các môn chuyên ngành học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Aug 2021, 10:00 AM
Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 27 Aug 2021, 2:52 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 Aug 2021, 4:57 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại môn Ứng dụng CNTT (tên cũ: Tin học cơ sở) học kì 1, năm học 2021-2022: Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 Aug 2021, 4:42 PM
Quyết định vv người học được nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 T8.2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 Aug 2021, 10:40 AM
Thông báo danh sách người học có hoàn cảnh gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 được nhận tiền hỗ trợ của Nhà trường Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 20 Aug 2021, 4:07 PM
Thông báo v/v hỗ trợ sinh viên hộ khẩu ngoại tỉnh đang thực hiện giãn cách tại Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 17 Aug 2021, 1:57 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K19 - Ngành CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:18 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K19 - Ngành ĐPT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:18 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K20 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:17 PM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2021-2022 cho khóa K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 14 Aug 2021, 1:16 PM
Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K19 ngành CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 10 Aug 2021, 10:50 AM
Thông báo kèm danh sách niêm yết danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 9 Aug 2021, 2:25 PM
Thông báo đăng ký học phần, kỳ 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 9 Aug 2021, 2:23 PM
Thông báo v/v xác nhận danh danh sách thông tin sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 6 Aug 2021, 6:01 PM
Thông báo hỗ trợ đột xuất cho sinh viên thuộc diện chế độ chính sách, sinh viên, học viên các hệ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Aug 2021, 9:20 AM
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc 2 chương trình năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Jul 2021, 9:03 AM
Thông báo điểm môn ESY Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jul 2021, 9:21 AM
Thông báo điểm môn PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jul 2021, 9:21 AM
Thông báo lịch thi, danh sách thi môn ESY Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 22 Jul 2021, 7:36 PM
Thông báo về việc rà soát thông tin sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp, hệ chính quy, khóa 2017-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Jul 2021, 9:45 AM
Thông báo điểm Khóa luận tốt nghiệp và việc in bản cứng Khóa luận Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 16 Jul 2021, 4:11 PM
Thông báo điểm phúc tra học phần Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Jul 2021, 11:21 AM
Thông báo điểm môn COB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:19 PM
Thông báo điểm môn MRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:18 PM
Thông báo điểm môn MAM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:12 PM
Thông báo điểm môn PRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 6:11 PM
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm học 2020-2021 về chất lượng đào tạo khóa học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Jul 2021, 9:10 AM
Thông báo điểm môn PST Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 13 Jul 2021, 9:27 AM
Thông báo điểm môn Thực tập nghề nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 13 Jul 2021, 8:52 AM
Thông báo về việc đăng ký và tạo lập Hồ sơ xin việc đối với sinh viên trước khi tốt nghiệp trên nền tảng thông tin VOYAGE của Dự án MOTIVE (sv khóa 2017-2021) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Jul 2021, 7:58 AM
Thông báo kết quả thi hết học phần ƯDCNTT học kì 2, năm học 2020-2021 và thời hạn phúc tra Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Jul 2021, 5:03 PM
Thông báo link dự thi và danh sách thi môn PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 8 Jul 2021, 3:37 PM
CV phỏng vấn vào GMO RUNSYSTEM Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 5 Jul 2021, 2:19 PM
Học cùng doanh nghiệp với GMO RUNSYSTEM Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 25 Jun 2021, 3:42 PM
Thông tin về chương trình và link đăng ký tham gia HCL First Career 2021 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 23 Jun 2021, 5:19 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn MAM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 Jun 2021, 2:49 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn REQ Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 Jun 2021, 8:36 AM
Hội thảo định hướng nghề nghiệp (lần 1 - trực tuyến) năm học 2021 - 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 21 Jun 2021, 2:33 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn SQA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 18 Jun 2021, 2:57 PM
Nội quy thi online các môn học kì 2, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 17 Jun 2021, 2:08 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jun 2021, 10:06 AM
Danh sách cảnh báo học tập sau HK 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jun 2021, 10:04 AM
Thông báo v/v hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Jun 2021, 5:02 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn SE2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 Jun 2021, 9:50 AM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 Jun 2021, 3:51 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn DBA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 14 Jun 2021, 4:13 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn MRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 14 Jun 2021, 4:09 PM
Thông báo lịch thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Jun 2021, 8:51 AM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập năm 2021 cho sinh viên khóa 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jun 2021, 4:57 PM
Thông báo v/v thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 9 Jun 2021, 3:42 PM
Thông báo v/v chuyển ca thi môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jun 2021, 12:03 PM
Quyết định 1056/ QĐ-ĐHN về việc miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2017, 2018, 2019, 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jun 2021, 11:01 AM
Thông báo v/v khảo sát học phần HK 2 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 7 Jun 2021, 3:11 PM
THÔNG BÁO về việc đăng ký thực tập của sinh viên chính quy Khoa CNTT năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 4 Jun 2021, 12:31 PM
Thông báo v/v hoàn thành học phí học kì 2, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Jun 2021, 11:06 AM
Thông báo kế hoạch phỏng vấn Chương trình HCL First Career Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 31 May 2021, 11:02 AM
DS thi tuyển thực tập tại IFISOLUTION Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 26 May 2021, 11:16 AM
Thông báo về việc tổ chức thực hiện Khóa luận, Thực tập và Chương trình Học cùng doanh nghiệp năm học 2021 – 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 21 May 2021, 1:04 PM
Thông báo v/v gia hạn nộp khóa luận tốt nghiệp K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 May 2021, 9:19 AM
Thông báo v/v tổ chức Cuộc thi "Sinh viên Hanu tìm hiểu về ngày hội bầu cử toàn dân" Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 May 2021, 8:20 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VssID CHO SINH VIÊN TOÀN TRƯỜNG- BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 11 May 2021, 9:30 AM
Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 May 2021, 11:03 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 May 2021, 10:57 AM
Thông báo về việc làm bài Test trực tuyến Cocubes của sinh viên K18 và sinh viên các khóa trước chưa đăng ký thực tập Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 4 May 2021, 4:42 PM
Thông báo điều chỉnh công tác giảng dạy từ ngày 04/05/2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 May 2021, 8:06 PM
Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội năm 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Apr 2021, 9:48 AM
Thông báo về thời gian học buổi An toàn và bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Ứng dụng CNTT, học kì 2, năm học 2020-2021 (CẬP NHẬT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 14 Apr 2021, 8:41 AM
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội năm 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Apr 2021, 1:54 PM
Thông báo về việc tổ chức sát hạch Kỹ sư CNTT Cơ bản (FE), Hộ chiều CNTT (IP) tháng 4/2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 8 Apr 2021, 12:24 PM
Cập nhật điểm PR1 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 2 Apr 2021, 2:34 PM
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn năm 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Mar 2021, 10:13 AM
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Mar 2021, 9:55 AM
[K18] [K19] Phổ biến lịch thi IP và các khóa đào tạo Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 25 Mar 2021, 4:54 PM
Thông báo v.v đăng ký tham gia thử nghiệm đánh giá năng lực tiếng Anh Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Mar 2021, 10:08 AM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 17 & 18.04.2021 (cập nhật) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Mar 2021, 10:04 AM
TB thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2017-2021 kỳ thi ngày 17 & 18.04.2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 22 Mar 2021, 8:47 AM
Thông báo v/v đăng kí học online môn Ứng dụng CNTT tuần từ 08-20/3/2021 đối với SV đến từ vùng dịch Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Mar 2021, 3:42 PM
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ()