Scholarship

Available scholarship


DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo nộp hồ sơ dự tuyển Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jul 2020, 9:51 AM
Thông báo dự tuyển học bổng KOVA Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jul 2020, 9:29 AM
Thông báo về học bổng Erasmus kỳ 2 năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Dec 2016, 7:56 AM
Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka Picture of Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Mon, 25 Jul 2016, 3:18 PM
Thông báo về học bổng Canada Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 5 May 2016, 2:58 PM
Thông báo của Đại sứ quán Indonesia về chương trình học bổng thạc sĩ tại Indonesia Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Apr 2016, 2:19 PM
Thông báo Học bổng trao đổi SV, GV và cán bộ ERASMUS+ tại trường Đại học Pavia - Italia (năm học 2016-2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 15 Dec 2015, 11:21 AM
Thông báo xét cấp học bổng quỹ thầy trò Trần Thi Lương Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 28 Oct 2015, 2:22 AM
Trao học bổng khen thưởng cho sinh viên khóa 2015 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Oct 2015, 5:40 PM